[NUUG kart] Kartverket som kilde

Espen Oldeman Lund espen at espenpost.com
Wed Jul 3 22:57:18 CEST 2013


Jeg sendte en forespørsel om lisensen til SSR til Kartverket. Limer inn
kommunikasjonen under her så kan OSM'ere vurdere hvordan vi forholder oss
til det. Jeg avventa litt for å evenuelt få noen kommentarer på mitt svar,
men det har jeg ikke fått. Så antar at det betyr at dem er ok med det jeg
skreiv.

Espen----------------------

Takk for avklaring.

Da forstår jeg det slik at det holder å legge til Kartverket som
"Contributor" under http://www.openstreetmap.org/copyright og at hver
bruker av dataene fra OpenStreetMap ikke trenger å kreditere Kartverket
direkte.

Jeg videresender denne avklaringa til norsk OpenStreetmap liste.

mvh
Espen
2013/6/27 Kristian Kihle <Kristian.Kihle at kartverket.no>

>  Hei****
>
> Viser til eposten nedenfor.****
>
> Lisensen hindrer ikke OpenStreetMap i å integrere dataene, det holder å
> kreditere Kartverket på en felles side.****
>
> Lykke til****
>
> Vennlig hilsen****
>
> ** **
>
> ** **
>
> [image: logo_sign]****
>
> *Kristian Kihle*
> Seniorrådgiver
> Formidlingstjenesten
> Tlf./mob.: 32 11 81 63 - 905 05 961****
>
> E-post: kristian.kihle at statkart.no<fornavn.mellomnavn.etternavn at statkart.no>
> ****
>
>
> Tlf. sentralbord: 32 11 81 00
> Kundesenter: 08700
> www.kartverket.no****
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>
> ** **
>
> *Fra:* Espen Oldeman Lund [mailto:espen at espenpost.com<espen at espenpost.com>
> ]
> *Sendt:* 21. juni 2013 10:00
> *Til:* Firmapost SK
> *Emne:* SSR - Lisens****
>
>  ****
>
> Hei!****
>
>  ****
>
> Det har dukket opp noen spørsmål rundt lisensen for bruk av Sentralt
> Stedsnavnregister(SSR). Det har vært en diskusjon på norsk OpenStreetMap
> mailing om disse dataene kan integreres inn i SSR eller ikke. ****
>
>  ****
>
> Her starter diskusjonen:****
>
> http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-March/003959.html****
>
>  ****
>
> Se også denne posten som forklarer litt hva som er diskusjonen:****
>
> http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-March/003982.html****
>
>  ****
>
> Hvis OpenStreetMap skal kunne bruke SSR er det umulig å kreditere
> Kartverket i enhver bruk. Det er vanlig å kreditere større bidragsytere på
> en felles side <http://www.openstreetmap.org/copyright>, men det er ikke
> mulig å kreditere Kartverket direkte i kartet slik mangle tolker lisensen
> til SSR. ****
>
>  ****
>
> Kan Kartverket komme med en formell uttalelse på om lisensen på SSR
> hindrer OpenStreetMap i å integrere dataene? Og om det eventuelt holder å
> kreditere Kartverket på en OpenStreetMaps felles side<http://www.openstreetmap.org/copyright> for
> slike krediteringer? ****
>
>  ****
>
> Hvis det er eventuelle videre spørsmål så ta det gjerne videre på mailing
> lista til OpenStreetMap Norge. ****
>
>  ****
>
> mvh****
>
> Espen Oldeman Lund****
>
> Kresendo.no <http://www.kresendo.no/>
>


2013/7/3 Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>

> Hei
> Jeg ser at det ligger en del gårder i Openstreetmap som er merket med
> Kartverket som kilde, og et faktark som kilde_ref slik som eksemplet her
> viser:
> http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=
>
> Jeg antar at dette er fra Sentralt standnamnregister. Kan vi nå bruke
> disse dataene i OSM å denne måten?
>
> -Bjørn
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>


-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130703/1bad5d42/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list