[NUUG kart] Kartverket som kilde

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Thu Jul 11 21:56:33 CEST 2013


on. den 10. 07. 2013 klokka 20.19 (+0200) skreiv Karl Ove Hufthammer:
> Har ikkje objekttype-fila klar enno, men eit utkast til skript for
> omgjering av SSR-data til OSM-data ligg iallfall no på
> https://github.com/huftis/ssr2osm/blob/master/r-scripts/ssr2osm.R

Det går sakte men sikkert framover. CSV-fila er ikkje klar, men utkast
ligg på
https://github.com/huftis/ssr2osm/blob/master/data/objekttypar.csv

Skriptet på https://github.com/huftis/ssr2osm/tree/master/r-scripts
har no fått betre støtte for objekt på ulike språk (ikkje alle objekta i
SSR *har* for eksempel norske namn). Slik det er no vert det norske
namnet brukt til «name» og «alt_name» dersom det finst. Elles vert
eitt av dei andre namna (det nyaste) brukt.

Og kvar OSM-tagg vert lagra i ei eiga kolonne. Fleire taggar på
same objekt er også støtta (eks. «natural=slope; place=locality»).

Eksempel på korleis dataa ser ut før eksport:

  no_kartverket_ssr.objid no_kartverket_ssr.date                         no_kartverket_ssr.url longitude latitude natural waterway
43          320169       1978-06-01 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=321435 29.27909 70.13093  ridge   <NA>
117         320365       2008-06-26 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=321629 29.80771 70.10766  water   <NA>
245         323890       1979-09-17 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=325126 29.22973 70.42618  ridge   <NA>
528         2370815       1978-06-01 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=813540 30.13506 70.10275  slope   <NA>
450         2370537       1978-06-01 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=813258 29.94421 70.07064  slope   <NA>
540         2370845       1978-06-01 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=813570 30.18880 70.10295  cape   <NA>
76          320317       1979-09-17 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=756484 29.83469 70.18457  peak   <NA>
364         2369702       1978-06-01 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=812407 29.57248 70.09214   bay   <NA>
440         2370490       1978-06-01 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=813211 29.98929 70.07922 wetland   <NA>
296         2291311       2000-07-12 http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=729681 30.29362 70.12821  cape   <NA>
    place landuse leisure building historic industrial power bridge   name.se alt_name.se    name.fi alt_name.fi      name alt_name
43   <NA>  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA>     <NA>    <NA>   Lankovaara    <NA>   Lankovaara   <NA>
117   <NA>  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA>     <NA>    <NA>      <NA>    <NA>    Byvannet   <NA>
245   <NA>  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA> Njukčanjunis    <NA>      <NA>    <NA>  Njukčanjunis   <NA>
528 locality  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA>     <NA>    <NA>      <NA>    <NA> Storelvbakken   <NA>
450 locality  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA>     <NA>    <NA>    Ylihaaki    <NA>    Ylihaaki   <NA>
540   <NA>  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA>     <NA>    <NA>      <NA>    <NA>     Neset   <NA>
76   <NA>  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA> Riddočearru    <NA>      <NA>    <NA>  Steinfjellet   <NA>
364   <NA>  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA>     <NA>    <NA>      <NA>    <NA>    Kvelven   <NA>
440   <NA>  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA>     <NA>    <NA> Nikulainjänkkä    <NA> Nikulainjänkkä   <NA>
296   <NA>  <NA>  <NA>   <NA>   <NA>    <NA> <NA>  <NA>     <NA>    <NA>      <NA>    <NA>     Urnes   <NA>

Og eg har funne ut om ein lagrar til vanleg CSV-format der ein lar
celler med manglande verdiar (<NA>) stå tomme, kan fila opnast
direkte i JOSM, for bruk med conflate-tillegget (eller berre
vising på kart). Ganske artig å sjå alle namna og symbola på
Bing-bakgrunnen.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list