[NUUG kart] Naturdatabase

Tyrfing OSM tyrfingosm at gmail.com
Fri Jul 19 08:23:50 CEST 2013


Dersom dette er import fra Naturbase burde vel source og attribution settes
som:
source=Naturbase
attribution=Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning - 2009

Ref: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Naturbase#Source

T


19. juli 2013 kl. 04:52 skrev Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:

>
> Da har jeg satt tagger på alle objekter i Naturdatabasen. Fila er på
> 101,2 mb, formatet er osm.
> Problemet er da at databasen inneholder streker som har over 2000 noder.
> Jeg kjenner ikke til noe verktøy som deler opp disse automatisk.
> Jeg har lasta opp noen områder bare for å teste om tagger og slikt er ok.
>
> http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/170068050
>
>
> Osm fila ligger her:
> http://home.online.no/~krbjhvee/Naturdatabase.osm.zip
>
> --
> PGP/GNUPG: C51F834D
> Håken Hveem
> Welhavensgate 11B
> 2317 Hamar.
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20130719/f316b26a/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list