[NUUG kart] Tracktype

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Sat May 4 18:25:59 CEST 2013


2013/5/4 Espen Isaksen <espen at espenpost.com>:
> Jeg driver og lager et sykkelkart for Turkompisen. Kan jeg anta at
> tracktype=grade1 og tracktype=grade2 på highway=track er greit for vanlig
> syklende? Dvs uten terrengsykkel.

Jeg mener ja:

highway=track, tracktype=grade1-2
highway=cycleway, cycleway=track, foot=yes, surface=gravel/unpaved
highway=unclassified, motor_vehicle=private
(og tildels highway=footway, bicycle=yes)

Taggingen over brukes litt om hverandre: For eksempel har dette
tidligere vært diskutert som alternativer for grusveiene som benyttes
som turveiene i bynære deler av Oslomarka.


> Eller må jeg ta med informasjon som surface og smoothness?

Dette er nok også lite brukt.

De fleste som bidrar bare litt tagger kun for standard OSM rendring.
(For litt siden så jeg en som hadde endret en ikke farbar rødmerket
skiløypetrase til highway=path med name=Skislope.)


More information about the kart mailing list