[NUUG kart] Viderebruk av kartverkdata på Wikipedia Academy 14. desember

Harald Groven harald at groven.no
Fri Nov 8 08:31:53 CET 2013


Lørdag 14. desember arrangeres konferansen Wikipedia Academy 2013 i
Arkitekturmuseet i Oslo.
I 12-tiden er det satt opp spor om betydningen av Kartverkets siste
frislipp for åpne data-prosjekter.
Er det noen som er aktive/aktivister i OSM som kunne holdt foredrag på
konferansen denne dagen?

Forslag til aktuelle tema:
- Litt om OSM-prosjektet
- Hvilke nye muligheter for nye tjenester har åpnet seg etter siste
kartdatafrislipp?
- Hvordan samarbeide om deling og formidling av geodata?
- Hvordan bli bidragsyter til åpne kartdataprosjekter?

https://no.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Academy_2013

Ta kontakt om du kunne tenke deg å holde foredrag eller kjenner noen
som burde spørres.



-- 
Harald Groven
Wikimedia Norge
harald at groven.no
tlf 905 18 625
http://twitter.com/#!/kongharald


More information about the kart mailing list