[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Oct 1 00:09:53 CEST 2013


Den 01. okt. 2013 00:00, skreiv Vidar Gundersen:
> Jeg sjekket med Kartverket tidligere i dag, og de gir klarsignal.
\o/
> Bakgrunnen for min forespørsel var at jeg med litt hjelp fra andre på
> lista har forberedt et datasett med stier i Oslomarka som mangler i
> OSM for plukkimport -- og det er ikke så mange stier. Hovedsaklig
> begrenset til områdene lengst vekk fra tettbebyggelsen rundt Oslo. Og
> det er et stort behov for kvalitetskontroll av disse -- det er derfor
> det er fint å ha de i OSM databasen. Mange av dem er sannsynligvis
> gjengrodde kjørespor etter skogsdrift.
Eg er ganske skeptisk til å importere stier, kartverket har generelt 
dårlig oppdatert stinetverk. Det er meiningen at dei skal få 
oppdateringar frå turistforeningen, men dette består hovedsaklig i 
lokallag og ildsjeler som i varierende grad ser fordelen med å sende inn 
oppdateringer. Det er alikevel kjekt å få ein samanlikning mellom 
kartverket og osm slik at me kan få ein formeining om kvar me skal ut og 
kartlegge. Eg liker ikkje at data av ukjent eller dårlig kvalitet blir 
importert i osm på denne måten når dette er noko som ikkje er så 
vanskelig å legge inn utifra eigne spor.

Knut


More information about the kart mailing list