[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Tyrfing OSM tyrfingosm at gmail.com
Wed Oct 2 12:37:08 CEST 2013


Du kan konvertere f.eks. geojson eller sosi til shape vha gdal:
http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/SOSI
Og hente inn shapefilene i JOSM som et lag.


2. oktober 2013 kl. 12:26 skrev Gorm E. Johnsen <nuug at gorm.cc>:

> Folkens
>
> Er det mulig, på en enkel måte, å åpne f.eks geojson lastet ned fra
> http://vegnett.vegdata.no/ som et lag i JOSM? Da vil man jo enkelt kunne
> laste ned et område fra osm, sammenlikne, klippe og lime inn data?
>
> -gorm
>
>
> Gorm E. Johnsen
>
>
> 2013/10/2 Tyrfing OSM <tyrfingosm at gmail.com>
>
>> Dersom man importerer kommunevis bør man vurdere hva man gjør med
>> objekter som krysser kommunegrensene. For veier (og andre linjebaserte
>> objekt) er dette sikkert ikke et problem, men f.eks. vann (eller andre
>> polygon) som blir importert delvis kan være en utfordring, ihvertfall
>> dersom noen oppdaterer dem før nabokommunen(e) blir importert.
>>
>> Jeg er enig i at Corine-objekter med fordel kan byttes ut. Ihvertfall
>> dersom de ikke har blitt manuelt justert.
>>
>> Det er også mange andre kjekke objekter som bør inn. F.eks.
>> kraftlinjer/kabler og demninger.
>>
>> Jeg testet litt med en helmanuell import igår (ved å merge ned noen
>> utvalgte objekter fra sosi-filene til osm). Noen nye objekter og noen
>> eksisterende der jeg erstattet geometrien. Ca her:
>> http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9538/6.6792
>>
>>
>>
>> 1. oktober 2013 kl. 21:56 skrev Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com>:
>>
>> Så konklusjonen sålangt er å importere veier der det mangler. Stier tas
>>> kun inn av lokalkjente. Vann og bekker(og sikkert myr) importeres der det
>>> er mangler eller dårligere data.
>>>
>>> All import er kanskje hensiktsmessig å gjøre kommunevis og da med noen
>>> testkommuner i første omgang?
>>>
>>> Hva med arealobjekter som skog, jordbruk osv? Bør vi vurdere å kaste ut
>>> Corine-objekter som ikke er endra og heller importere skog fra N50?
>>>
>>> Vi trenger vel også å sette opp noe i wiki'en antar jeg slik at vi har
>>> oversikt etterhvert.
>>>
>>> Espen
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2013/10/1 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
>>>
>>>> Jeg tror også det er en god ide. Å ta alt som mangler og i tillegg det
>>>> som er grovt inntegnet f.eks. kan være en god modell.  Det er jo en del som
>>>> er nøyaktig tegnet etter gode flyfoto, det er det viktig å bevare. Det er
>>>> ofte minst like bra som det Kartverket har.
>>>>
>>>> -Sverre
>>>>
>>>>
>>>> Tyrfing OSM wrote on 01.10.2013 15:54:53:
>>>>
>>>>
>>>> >
>>>> > Har sett litt på data for vatn og bekker. Endel bekker renner
>>>> > oppover, og enkelte vann ser litt omtrentlige ut når man
>>>> > sammenlikner med GPS-spor eller Bing. Dvs. jeg tror en manuell (evt
>>>> > semimanuell for hvite områder) kan være en god idé.
>>>> >
>>>>
>>>> >
>>>> >
>>>> > 30. september 2013 kl. 22:30 skrev Sverre Didriksen <
>>>> > sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>>>> > Veier f.eks må vi være forsiktig med. Jeg har erfart at det en del
>>>> > steder er mye feil i Kartverkets data. Det er en del gamle veier som
>>>> > er igjengrodd og som ikke finnes, men som er i datasettene til
>>>> > Kartverket. En import av alle veier vil da kunne gjøre en del skade.
>>>> > Jeg tror en kommunevis manuell import vil være det beste, helst
>>>> > gjort av noen som er kjent. Men der hvor det er tynt med data er nok
>>>> > en import av alt det som mangler helt greit.
>>>> >
>>>> > -Sverre
>>>> >
>>>> >
>>>> >
>>>> > Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote on 30.09.2013
>>>> 22:06:45:
>>>> >
>>>> >
>>>> > >
>>>> > > Punkt 2 og 3 flyter vel kanskje litt over i hverandre. Men med punkt
>>>> > > 3 så tenkte jeg at det ikke var noe organisert importering. Det
>>>> > > betyr jo i praksis at det vil ta lang til å importere aktuelle
>>>> data.
>>>> >
>>>> > >
>>>> > > Jeg tenker i farta at ting som myr og vann bør kunne tas inn litt
>>>> > > mer organisert og se hva som har best nøyaktighet og hva som
>>>> > > eventuelt mangler i OSM. Veier likeså. Mens f. eks. stier kanskje
>>>> > > kun bør importeres av lokalkjente som veit at stien faktisk går der.
>>>> > > Stier i N50 har jo ganske varierende kvalitet.
>>>> > >
>>>> > > Punktene mine var forøvrig kun for å ha noe å diskutere etter, så ta
>>>> > > de med en klype salt :-)
>>>> > >
>>>> > > Espen
>>>> > >
>>>> > >
>>>> >
>>>> > > 2013/9/30 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
>>>> > > Espen Oldeman Lund wrote on 30.09.2013 21:29:05:
>>>> > >
>>>> > > >
>>>> > > > Hei!
>>>> > > >
>>>> > > > Som dere ser så har jeg sendt en forespørsel til Kartverket om
>>>> bruk
>>>> > > > av de nylig frigitte dataene i OSM. Men som tidligere nevnt så
>>>> tyder
>>>> > > > alt på at data kan brukes i OSM, så jeg tenkte at vi bør begynne
>>>> å
>>>> > > > diskutere hvordan vi håndterer dette framover.
>>>> > > >
>>>> > > > Det er i hovedsak vbase(veger) og N50 som er aktuelt å bruke i
>>>> OSM.
>>>> > > >
>>>> > > > Jeg tenker at de i grove trekk er fire måter og håndtere disse
>>>> > dataene på:
>>>> > > > 1. Importere direkte uten å se på konflikter
>>>> > > > 2. Importere med en mer eller mindre automatisk prosess
>>>> > > > 3. Ingen import, men en prosess der hver enkelt OSM'er plukker ut
>>>> > > > elementer for sitt lokale område og legger inn i OSM
>>>> > > > 4. Ignorere dataene og ikke bruke de i OSM
>>>> > > >
>>>> > > > Hvilken framgangsmåte som velges avhenger sjølsagt av
>>>> datasettet.
>>>> > > >
>>>> > > > N50 inneholder jo en drøss av ulike data så før en går igjennom
>>>> > > > detaljene på de, så synes jeg det hadde vært fint å fått
>>>> generelle
>>>> > > > kommentarer fra OSM'er på hvordan vi skal håndtere disse
>>>> dataene.
>>>> > > >
>>>> > >
>>>> >
>>>> > > Hei
>>>> > >
>>>> > > Jeg synes det er viktig å ikke "ødelegge" noe som ligger i OSM. Det
>>>> > > betyr i praksis at dataene dtort sett må flettes slik at vi ikke
>>>> > > overskriver noe eller får doble objekter. Selvfølgelig må man også
>>>> > > vurdere om nøyaktigheten på noe av det Kartverket har er bedre og at
>>>> > > man da tar inn data for å korrigere.
>>>> > >
>>>> > > Jeg tror derfor at punkt 3 er mest aktuell for de fleste typer
>>>> > > elementer, men det finnes unntak. Et av unntakene er kanskje
>>>> > > kommune- og fylkesgrenser.
>>>> > >
>>>> > > -Sverre
>>>> > >
>>>> >
>>>> > >
>>>> > > --
>>>> > > http://www.turkompisen.no
>>>> > > http://www.kresendo.no/
>>>> > > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>>>> > >
>>>> >
>>>> > _______________________________________________
>>>> > kart mailing list
>>>> > kart at nuug.no
>>>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>>
>>>> > _______________________________________________
>>>> > kart mailing list
>>>> > kart at nuug.no
>>>> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> kart mailing list
>>>> kart at nuug.no
>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> http://www.turkompisen.no
>>> http://www.kresendo.no/
>>> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>>>
>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131002/a1f93176/attachment.htm 


More information about the kart mailing list