[NUUG kart] Gateadresser i frigitte data

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sun Oct 6 15:08:40 CEST 2013


Hei!

Under Vegdata, Elveg, adresser finnes gateadresser og
matrikkeladresser. Disse kan greit tas inn i JOSM ved å konvertere til
ESRI shapefile med gdal/ogr med SOSI-støtte fra kartverket. Jeg kan
lage shapefiler hvis noen ønsker å kikke på dataene fra noen kommuner
uten å kompliere og installere gdal/ogr.

Gateadressene hadde vært fint å få inn. Noen ting som må samordnes:

- Databasen inneholder alle tilordnede gateadresser, også der det ikke
er hus, men f.eks ubebygde tomter, lekeplasser, osv. Vegen de hører
til trenger ikke en gang å være påbegynt. Skal vi ta med alle disse?
- Databasen inneholder punkter som stort sett treffer i eller nært
huset det hører til, der hus er lagt inn i OSM. TIlegning av adresser
til bygninger krever nok en del manuell sjekking. Eller bør vi gjøre
som Danmark og gå over til punktbaserte adresser som jevnlig
synkronsieres med den offentlige databasen?

Geir Ove


More information about the kart mailing list