[NUUG kart] sosi2osm

Anders Einar Hilden hildenae at gmail.com
Thu Oct 10 13:22:07 CEST 2013


sosi2osm kan forøvrig installeres på de fleste Debian/Ubuntumaskiner slik:

Last ned kildekode
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/kartverket/fyba.git
git clone https://github.com/Gnonthgol/sosi2osm.git

# Kompiler og installer en ikke-optimal deb-pakke av FYBA:
sudo apt-get install build-essential autoconf libtool checkinstall
cd fyba
autoreconf --force --install
./configure
make
sudo checkinstall (svar nei på spørsmålet om å opprette en doc-directory,
og tast inn 4.1.0<enter> når den klager på versjonsnummeret)

# Kompiler sosi2osm
cd ../sosi2osm
sudo apt-get install liblua5.1-0-dev libproj-dev
make

Etter dette kan du kjøre ./sosi2osm i sosi2osm-mappen. sosi2osm må kjøres
fra en parent folder av lua-mappen, den er litt lite fleksibel her
(patches welcome).

Jeg har forøvrig begynt å lage en distribuerbar DEB-pakke av FYBA.
Antagelig lager jeg en av sosi2osm også.

Vennlig hilsen / Best regards
Anders Einar Hilden


2013/10/9 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>

> Eg har sett litt på SOSI i det siste og ser at du taper ein del
> informasjon dersom du går via shapefile eller geoJson. Polegon i SOSI er
> det same som multipolegon i osm (dvs. ei (sortert) liste med referansar
> til utvendige og innvendige linjer). SOSI brukar også ein hiriarkisk
> metadatastruktur (med duplikate nøkkler) som er vanskelig å transformere
> til andre vanlige datastrukturar.
>
> Eg har skreve eit kjapt og stygt verktøy for å konvertere frå SOSI til
> OSM. Det konverteret teiknsett og projeksjonar til UTF-8 og WGS84 og
> beheld mykje av strukturen i dei opprinlige dataa. For å konvertere
> metadata har det støtte for lua script slik at du kan lett skrive små
> script som passar datasettet.
>
> Koden finn du på https://github.com/Gnonthgol/sosi2osm/ , det kan vere
> litt vanskelig å installere og det inneheld ein del feil (patches
> welcome). Men dette er berre eit kjapt verktøy i første omgang.
>
> Dersom me finn ein måte å laste ned data frå kartverket uten å manuelt
> måtte velge kvar kommune hadde det vert fint å få satt opp ein snapshot
> server med data frå kartverket.
>
> Knut
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131010/a2a96ade/attachment.htm 


More information about the kart mailing list