[NUUG kart] Diskutere med imports at openstreetmap.org

Thomas Hirsch Thomas.Hirsch at kartverket.no
Sun Oct 13 14:47:44 CEST 2013


> Jeg fikk streng beskjed om at vi må diskutere saken vår om import med imports at openstreetmap.org<mailto:imports at openstreetmap.org>. Jeg ble litt iritert siden jeg føler vi gjør dette på en ryddig måte og har diskutert bra på lista vår.

Det blir veldig uryddig hvis importrutinene blir varslet litt her og der.
På import-sidene står det klar og tydelig at imports@ skal varsles når det ble tatt en beslutning i det lokale samfunnet. Når vi gjorde det for SSR-importen fikk vi god innspill, og ganske frie hender ellers, så er det ingenting å tape med dette.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131013/f2688293/attachment.htm 


More information about the kart mailing list