[NUUG kart] Parkeringsplasser Trondheim

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Thu Oct 17 16:13:07 CEST 2013


On 17 October 2013 15:56, Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote:

> Med den type skilt så pleier jeg kun å legge det inn som vanlig sti uten
> merking.
>

Vel, jeg kan ønsker meg et de kan få eller annen form for vettug tagging
(som sier hva det er snakk om) på en slik måte at det rutenettet som
Trondheim kommune har tatt seg bryet med å skilte faktisk kan synes på
systemer slik som f.eks. turkompisen.

Husk at marked_trail=blue kun er en konvensjon som følges f.eks. i Oslo og
som du *velger* å la synes på turkompisen som turstier. ET annet sted kan
godt blå merking brukes til skiløyper for alt du vet.

trailblazed=yes er vettug i og med at det at det beskriver et fenomen
uavhengig av hvordan stien er merket (om det er blå klatter, røde t-er
symbolene på Pilegrimsleden (
http://www.oppdal.com/PageFiles/4588/Pilegrimsleden2.jpg)).

Så jeg går tilbake til mitt opprinnelige spørsmål. Hvordan bør de skiltede
turstiene i marka rundt Trondheim tagges slik at de kan komme med på f.eks.
turkompisen? (I dag kan de jo ikke skilles fra andre stier).


-- 
Bernt Marius Johnsen
https://sites.google.com/site/qajaqtreff/
"Melius vivit qui remigat"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131017/5de4e420/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list