[NUUG kart] For mange suburbs(bydelar) i Oslo?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Apr 21 08:19:38 CEST 2014


[Jan T]
> Er det ikkje alt for mykje bruk av suburb taggen i Oslo?
> 
> Suburb er vel det same som bydel, og Oslo har ikkje så mange bydelar?

Det er ikke selvsagt at bydel kun skal referere til de til enhver tid
gjeldende administrative grenser, da det i språket også ofte brukes
til å referere til en del av byen.  Nydalen, Majorstuen, Tøyen etc er
deler av byen, og kan enkelt ganger omtales som bydeler. :)

I følge <URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dadministrative >
er forslaget å bruke admin-nivå 9 for norske bydeler.  Tror det er like lurt,
og ikke forsøke å kun bruke suburb til administrative bydelsnavn.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list