[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Aug 4 21:46:48 CEST 2014


Hei!

Jeg har laget et utkast til konvertering av vegdata fra kartverket.
Vedlagt er vegdata.lua, men for bruk med sosi2osm [1]. For de som ikke
har installert sosi2osm, har jeg lagt ut Elveg-data fylkesvis på [2] i
zippet OSM-format. Her ligger både filer konvertert med default.lua
(alle tagger overføres som de er) og vedlagte vegdata.lua.

Jeg vet det er mange skritt igjen før vi kan starte å importere, men
tenkte å legge ut dette til gjennomsyn for å starte prosessen.

Merk at det ikke er tillatt å importere disse dataene OpenStreetMap i
denne omgang!

Noen som har kommentarer til taggingen eller har noe å si om import av
vegdata generelt?

[1]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sosi2osm
[2]: https://drive.google.com/folderview?id=0BwxPkSBawddGN0hUeUZtLUctUW8&usp=sharing
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: vegdata.lua
Type: text/x-lua
Size: 3744 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140804/d473d52f/attachment.bin 


More information about the kart mailing list