[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Aug 5 11:29:21 CEST 2014


2014-08-05 9:54 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>>From: vibrog at gmail.com [mailto:vibrog at gmail.com] On Behalf Of Vidar
>>Jeg tenker at import er å gjøre oss en bjørnetjeneste: Ved synfaring
>>kan kartgrunnlaget bli mye bedre.

En manuell import av veggeometri og navn gjør at vi ved synfaring kan
bruke tida på andre ting. Jeg har selv flydd rundt mange timer langs
veger med GPS, tatt bilder av vegskilt og husnummer. Nå synes jeg det
er meningsløst. Da vil jeg heller ha vegnettet på plass, målt med
bedre utstyr enn min GPS, og bruke tiden på stier, snarveier,
butikker, severdigheter og andre ting som ikke finnes i data vi fritt
kan bruke.

> Hvis vi etter en import sitter med de samme dataene som Kartverket så har osm liten verdi. Og der vil vi ikke ende. Så hovedfokus bør som Vidar sier være i komme oss ut og synfare. Men import for blanke områder i osm er en god ide.

Hvis premisset her er at "den enes død er den andres brød" er jeg
uenig. Når jeg kommer over ting som jeg vet ikke stemmer i kartverkets
data, sier jeg fra om det og forhåpentligvis blir kartverkets data
bedre.

Jeg tror alle er enige om at vi ikke skal bytte ut de vegdataene vi
har med kartverks-data.

Geir Ove


More information about the kart mailing list