[NUUG kart] Tagging av ringveger

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Wed Aug 6 08:20:06 CEST 2014


Ringveger er vel ikke noe særnorsk fenomen, og jeg vil tro det også er
en problemstilling i andre land at ringvegene deler vegnummer med
andre veger. Jeg synes det opprinnelige forslaget virker bra, men
ville spurt på tagging at openstreetmap.org.

Geir Ove

2014-08-06 0:40 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
> Jeg håper vi kan unngå å bruke relasjoner til dette. Vegnummer er noe som i utgangspunktet er veldig enkelt å tagge, og noe som er enkelt å forstå og dermed bidra med for uerfarne brukere. Relasjoner er alt annet en nybegynnervennlig.
>
> roundtrip=yes innebærer at utgangspunktet og sluttpunktet er det samme, og det er det ikke for ringvegene, iallfall ikke i Oslo.
>
> Tor
>
>> Den 5. aug. 2014 kl. 23:51 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:
>>
>> Bør ihvertfall samles til relasjoner. Usikker på tagging for å
>> beskrive det som ringvei, men for turstier brukes gjerne
>> roundtrip=yes. Jeg er sikker på at du vil finne noen tips i OSM
>> wikien.
>>
>> 2014-08-05 23:07 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>>> Hvordan skal vi tagge ringveger? Jeg tenker her på de vegene i noen byer
>>> som er merket med vegnummerskilt der det står slikt som "Ring 3"
>>> istedenfor det vanlige vegnummeret. Disse er i dag ikke tagget på noen
>>> enhetlig måte i OSM.
>>>
>>> Et alternativ som jeg tror har vært diskutert før, er å bruke loc_ref=*.
>>>
>>> Siden vegene er skiltet med disse numrene, syns jeg det er et poeng at
>>> de bør vises på de fleste OSM-baserte kart.
>>>
>>> Jeg foreslår at vi gjør det enkelt og tagger ringvegene på samme måte
>>> som vegstrekninger der to veger deler samme trasé: ref=E 6;Ring 3
>>>
>>> Synspunkter?
>>>
>>> --
>>> Tor
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list