[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Aug 7 15:26:36 CEST 2014


[Karl Ove Hufthammer]
> Tja, eg er på ein måte ueinig. Sidan Kartverkets data alltid er mykje
> meir nøyaktig enn OSM-data,

Hva gjør at du tror på denne myten?  Hvor har du den fra?

Det er forholdsvis enkelt å motbevise at Kartverkets data alltid er
mer nøyaktig enn OSM, se f.eks. gangstiene rundt denne toppen i
Stavanger:
<URL: http://www.vidargundersen.com/osm/compare.html#zoom=19&lat=58.97222&lon=5.73123&layers=BT >

Hvis du besøker stedet selv vil du se at OSM-datasettet på mange
områder er mer tro mot det som befinner seg i terrenget enn
Kartverket-datasettet.

Et annet eksempel er et veikryss jeg kjenner til i Kjeldebotnmarka,
<URL: http://www.vidargundersen.com/osm/compare.html#zoom=16&lat=68.37171&lon=16.60007&layers=BT >,
der veien ikke går i en trekant slik kartverkets datasett hevder, men
en av veien er kuttet med stikkrenne og den resulterende veistumpen er
gjort om til rasteplass.  Hvilke av datasettene som er mest nøyaktig
her blir et vurderingsspørsmål, da ingen av dem stemmer spesielt godt
med terrenget.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list