[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Aug 7 18:33:18 CEST 2014


[Karl Ove Hufthammer]
> No tenkte eg i utgangspunkt på vegar (det er vel det det er snakk om
> å importera?), ikkje stiar og gangvegar. Er stiar og gangvegar med i
> Elveg? Eg trudde det berre var køyrbare vegar som var med.

Greit nok.  Men kartverket har også av og til feil med kjørbare veier,
feil som ikke er i openstreetmap. :)

> Når det er sagt, ser det ut til å vera noko feil med visingstenesta du
> lenkjer til. Viss ein ser på FKB-bildet
> frå visingstenesta til Kartverket
> http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fkb2?VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=FKB2_WMS&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:4326&WIDTH=800&height=800&BBOX=5.7304808,58.9718987,5.7315946,58.9724728
> er gangvegane fint teikna inn, til og med som areal,
> ikkje berre senterlinjer. Er OSM meir korrekt enn desse?

Det tør jeg ikke si noe om, da det er for lenge siden jeg var i
Stavanger.

> Har sett på flyfoto (Bing og andre) og Google StreetView, og er ikkje
> sikkert på om eg forstår kva som skal vera rett. Ifølgje desse finst
> begge vegstubbane. Men det er kanskje ei nyleg endring som har skjedd?

Endringen skjedde for kun noen få år siden. :)

> Er det vegen til venstre eller den vassrette vegen som er
> rasteplass? Og er Kartverket feil her, eller det berre eine vegen
> som ikkje er køyrbar lenger?

Den vannrette veien er ny, veien til venstre finnes ikke lenger.
Veien går nå der jeg har tegnet veien i OpenStreetmap.org. :)

> Når eg sjekkar med vegoversikta til Vegvesenet, som skal innehalda
> køyrbare vegar (?) manglar iallfall den vassrette vegstubben:
> 
> http://visveg.vegvesen.no/Cache/visveg_bakgrunn/Layers/_alllayers/L15/R000021b2/C000046b9.png
> http://visveg.vegvesen.no/Cache/visveg_bakgrunn/Layers/_alllayers/L15/R000021b3/C000046b9.png
> 
> Dette svarar vel (?) til det me får frå VBase/Elveg?

Godt mulig.  Og det stemmer ikke med det som er i terrenget. :)

Jeg håper dette i tilstrekkelig grad dokumenterer at kartverket (og
vegvesenets) kart over kjørbare veier ikke alltid er mer nøyaktige enn
OpenStreetmap.org, slik at alle leserne forstår at "kartverkets data
alltid er mykje meir nøyaktig enn OSM-data" er en myte.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list