[NUUG kart] Tagging av ringveger

Tor torsm.news at gmail.com
Fri Aug 8 00:00:38 CEST 2014


Jeg har nå kikka rundt på OSM-wikien, på OSM-data i en del byer rundt
omkring i verden med ringveger, lest på Wikipedia og søkt på Google. Det
finnes et utall varianter for hvordan dette er gjort, både i det
virkelige liv og hvordan det er tagget i OSM. Vi har ringveger:
– som har ett vegnummer for hele ringvegen og der dette er et helt
ordinært vegnummer
– som skifter vegnummer underveis
– som har vegnummer i en egen vegnummerserie for ringveger
– som både har ordinært vegnummer og ringvegnummer
– som ikke har vegnummer i det hele tatt
– som har et  gatenavn som er felles for hele ringvegen og der navnet i
seg selv beskriver at det er en ringveg
– der hver strekning har eget gatenavn, og der alle disse gatenavnene
inneholder ordet ring eller belte
– der hver strekning har egne gatenavn og disse gatenavnene er helt
alminnelige gatenavn
– der det offisielle gatenavnet på en liten strekning av ringvegen er
det samme som navnet på hele ringvegen, men der de andre strekningene på
ringvegen har helt andre gatenavn
– som ikke har gatenavn i det hele tatt
– som er påbegynt og aldri fullført
– som har alle mulige kombinasjoner av variantene beskrevet over

Som sagt er taggingen ulik rundt omkring, og avhenger dels av
virkeligheten den skal beskrive (jf. variantene ovenfor), dels av i
hvilken grad noen faktisk har tatt seg bryet med å
systematisere/strukturere taggingen for hvert land/by, og dels av hvor
komplisert de i så fall har valgt å gjøre det.

Tor

6. aug. 2014 kl. 09:13 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:

> Se på lignende prosjekter og spør de som har jobbet med disse:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/London_Ring_Road
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Singapore#Roads
> 
> 
> 2014-08-06 8:20 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
>> Ringveger er vel ikke noe særnorsk fenomen, og jeg vil tro det også er
>> en problemstilling i andre land at ringvegene deler vegnummer med
>> andre veger. Jeg synes det opprinnelige forslaget virker bra, men
>> ville spurt på tagging at openstreetmap.org.
>> 
>> Geir Ove
>> 
>> 2014-08-06 0:40 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>>> Jeg håper vi kan unngå å bruke relasjoner til dette. Vegnummer er noe som i utgangspunktet er veldig enkelt å tagge, og noe som er enkelt å forstå og dermed bidra med for uerfarne brukere. Relasjoner er alt annet en nybegynnervennlig.
>>> 
>>> roundtrip=yes innebærer at utgangspunktet og sluttpunktet er det samme, og det er det ikke for ringvegene, iallfall ikke i Oslo.
>>> 
>>> Tor
>>> 
>>>> Den 5. aug. 2014 kl. 23:51 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:
>>>> 
>>>> Bør ihvertfall samles til relasjoner. Usikker på tagging for å
>>>> beskrive det som ringvei, men for turstier brukes gjerne
>>>> roundtrip=yes. Jeg er sikker på at du vil finne noen tips i OSM
>>>> wikien.
>>>> 
>>>> 2014-08-05 23:07 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>>>>> Hvordan skal vi tagge ringveger? Jeg tenker her på de vegene i noen byer
>>>>> som er merket med vegnummerskilt der det står slikt som "Ring 3"
>>>>> istedenfor det vanlige vegnummeret. Disse er i dag ikke tagget på noen
>>>>> enhetlig måte i OSM.
>>>>> 
>>>>> Et alternativ som jeg tror har vært diskutert før, er å bruke loc_ref=*.
>>>>> 
>>>>> Siden vegene er skiltet med disse numrene, syns jeg det er et poeng at
>>>>> de bør vises på de fleste OSM-baserte kart.
>>>>> 
>>>>> Jeg foreslår at vi gjør det enkelt og tagger ringvegene på samme måte
>>>>> som vegstrekninger der to veger deler samme trasé: ref=E 6;Ring 3
>>>>> 
>>>>> Synspunkter?
>>>>> 
>>>>> --
>>>>> Tor
>>>>> _______________________________________________
>>>>> kart mailing list
>>>>> kart at nuug.no
>>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list