[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Fri Aug 8 17:41:55 CEST 2014


fr. den 08. 08. 2014 klokka 17.12 (+0200) skreiv Tor:
> > Forstår ikkje heilt kva som er meint, men det har noko med at ein
> kan
> > kopiera adresser til fleire objekt. Det vil jo føra til
> > duplikatadresser, noko som er *veldig* upraktisk, for eksempel ved
> søk
> > (eks. du vel «Storgata 32» i navigasjons-
> > programmet, og får spørsmålet «Meiner du Storgata 32, Storgata 32
> eller
> > Storgata 32?», der alle vala fører til punkt som ligg nokre meter
> frå
> > kvarandre.
> 
> Det har blitt foreslått å bruke contact: istedenfor addr: på butikker,
> kontorer osv.:
> http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2014-July/004722.html

Hørest ut som ei grei løysing. Så då gjer me slik:

Fjernar addr:* (utanom addr:housename) på alle bygningar, nodar og
vegar, utanom:
  Viss addr:* er på ein butikk e.l., endra til contact:*
  (dersom verdiane er riktige).
Legg til addr:* frå Elveg som *nodar*, som ikkje er kopla til verken
linjer eller areal/bygningar.

Har sett kjapt gjennom den nedlastbare adressefila for Bergen. Er to
ting som må fiksast:

Er ein del doble apostrofar, eks.

   Vilhelm Bjerknes' vei

Både ' og '' bør endrast til ekte apostrof: ’
(Ctrl + Shift + B på norsk Linux-tastatur.)

Det er mellomrom mellom initialane i nokre
initialnamn, eks.:

    C. J. Hambros vei

Må endrast til:

    C.J. Hambros vei

(Som nemnt tidlegare, har eg kontakta Språkrådet ang. dette, og dei
stadfesta at det var skrivemåten *utan* mellomrom som var den einaste
rette, og at dette også gjeld vegnamn.)

Og så bør ein vel unngå å importera adresser langt nord, der det finst
samiske namn, då desse inneheldt ein del tekniske feil.

Og kvar person som importerer bør sjå kjapt gjennom verdiane til
addr:city og addr:street (går raskt om ein tar for eksempel ein «sort
-u» for berre å visa unike verdiar) for å sjå etter feil.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list