[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Tor torsm.news at gmail.com
Fri Aug 8 23:02:24 CEST 2014


8. aug. 2014 kl. 21:15 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:

> fr. den 08. 08. 2014 klokka 17.50 (+0200) skreiv Tor:
>>> Og så bør ein vel unngå å importera adresser langt nord, der det
>> finst
>>> samiske namn, då desse inneheldt ein del tekniske feil.
>> 
>> Noen har allerede importert alle kommunene i Finnmark.
> 
> Uff, det var uheldig. Men gjort er gjort. :)

Det er mulig det ble håndtert manuelt for de kommunene det gjelder.
Burde i alle fall vært overkommelig om vedkommende var oppmerksom på det.

> Men det understreker kor viktig det er å ha ein (dokumentert) plan for
> importar, og å ha diskutert alle detaljar på førehand (òg på den
> internasjonale importlista).
> 
> Eg har starta på eit utkast for dokumentasjon av framtidig import av
> adresser for Elveg:
> 
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Address_import_for_Norway
> 
> Veldig ‘førsteutkast’-status på dokumentet (har ikkje eingong lenkjer
> til noko), så fint om de kan redigera og forbetra.

Jeg har flytta det som sto om adresseimporten på
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import over på den nye
sida du har laga og lenka mellom sidene.

Tor


More information about the kart mailing list