[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Vegar Storvann storvann at gmail.com
Mon Aug 11 22:55:29 CEST 2014


Den 08. aug. 2014 17:50, skrev Tor:
> Den 8. aug. 2014 kl. 17:41 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
>
>> Og så bør ein vel unngå å importera adresser langt nord, der det finst
>> samiske namn, då desse inneheldt ein del tekniske feil.
> Noen har allerede importert alle kommunene i Finnmark.
Det var jeg som importerte kommunene i Finnmark. Ser dessverre ut som 
jeg var litt slurvete med kvalitetssjekken. De fleste samiske veinavnene 
hadde bare á som spesialtegn (f.eks. Gironvárri) og da regnet jeg med at 
andre tegn også gikk greit.

Det er to kommuner med samiske gatenavn, Kautokeino og Karasjok. 
Importen ble gjort kommunevis, så jeg kan jeg enten reverte 
changesettene for de to kommunene, eller så kan jeg slette alle adresser 
der veinavnet inneholder spørsmålstegn. Hva er beste fremgangsmåte?

Vegar


More information about the kart mailing list