[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Kai Stian Olstad kart at olstad.com
Wed Aug 13 22:27:40 CEST 2014


On Wednesday 13. August 2014 21:08:13 Karl Ove Hufthammer wrote:
>   1 Dei seier kor noko *er* i verda.
>   2 Dei seier kva adresse ein skal setta på post
>     ein sender til ein viss person / ei viss verksemd.

3. Dør til dør navigasjon for synshemmede.

Står litt om det her side 10 og 23
Geodata tilpasset GPS for synshemmede
Bacheloroppgave i Informasjonssystemer og IT-ledelse ved Høgskolen i Østfold
http://www.medialt.no/pub/gps/Geodata_tilpasset_GPS_synshemmede.pdf

Sitat:
"En annen ulempe med kartene var at punktet adressene var knyttet til, var 
markert på midten av huset og ikke ved inngangen. "Et godt eksempel på dette 
kan være Norges Blindeforbunds hovedkontor i Oslo. Adressen er Sporveisgata 
10, mens inngangsdøren ligger i Bergsliensgate" (Ulland, 2010, s. 8-9). En 
slik unøyaktighet i kartene vil kunne være nok til at blinde får problemer, 
forklarer forfatteren."

-- 
Kai Stian


More information about the kart mailing list