[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 10:33:08 CEST 2014


Hei
Jeg er helt enig at det ryddigste er å gjøre det på en måte - og bruke punkt for å beskrive ting som butikk. Men virkeligheten er dessverre ikkke slik.
Jeg sjekker mot den norske databasen og ser at vi har nesten 1400 butikker merket som polygon og 5000 som punkt.
mysql> select k, count(k) as antall from current_way_tags where k in ( 'shop', 'highway', 'amenity') group by k order by antall desc;+---------+--------+| k       | antall |+---------+--------+| highway | 413691 || amenity |  17233 || shop    |   1399 |+---------+--------+3 rows in set (1.82 sec)
mysql> select k, count(k) as antall from current_node_tags where k in ( 'shop', 'highway', 'amenity') group by k order by antall desc;+---------+--------+| k       | antall |+---------+--------+| highway |  38305 || amenity |  19768 || shop    |   5062 |+---------+--------+3 rows in set (6.73 sec)
(Databasen er under en uke gammel.)
... Helge+47 90750906


Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> , 2014-08-21 14:27:

Mkgmap som lager gaminkartene har en opsjon for å lage punkt av polygoner, og den bruker jeg så alle polygoner er med på kartene fra frikart.no. Men siden den tar alle typer polygoner så har det noen ulemper.  
 
Men jeg er ikke enig i at det er bedre å tagge polygonet selv om det bare er en butikk der. Jeg jobber med stordrift av IT og er litt over gjennomsnittet tilhenger av standardiseringer så jeg heller til at vi alltid skal bruke punkter. Jeg kan ikke se noen fordeler ved å tagge polygonet. 
 
-Sverre 
 
 
 
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/0efe21ed/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/0efe21ed/attachment.bin 


More information about the kart mailing list