[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 10:44:38 CEST 2014


Hei
Er det ingen diskusjon internasjonalt om dette? Jeg har prøvd å lete litt men syns ikke det er enkelt å finne fram i denne materien.
Jeg har tenkt litt på for/mot disse to måtene å legge inn data på. Jeg vil tro at det også er et ønske om å holde antall punkter nede. Dette fordi databasen etterhvert blir alt for stor. Det kan tale for å entenLegge tags inn på en way.Bruke et av eksisterende punkt på f. eks. et hus for å beskrive en butikk.Eller?
... Helge+47 90750906


Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> , 2014-08-22 10:37:
Jeg kan ikke huske at vi har diskutert dette så grundig før, så hva vi har gjort frem til nå må vi bare legge bak oss. Men om vi fremover legger alt inn som punkter så tror jeg det blir veldig bra. 
 
-Sverre 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/a000677c/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/a000677c/attachment.bin 


More information about the kart mailing list