[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 10:48:53 CEST 2014


Jeg bruker en GPSMap 60CSx og en Nüvi 3xxx selv. Så jeg laster inn kartene på begge to.
Det jeg så når jeg brukte dine kart på GPSMap'en og valgte adressesøk så var dialogen annerledes enn når jeg brukte kart det fungerte på. Jeg ble ikke spurt om region mener jeg.
I følge det jeg har lest bør opsjonen "location-autofill=is_in,nearest" brukes for å få til adresssøk i tillegg til de andre parameterne for å få inn adresser. Har ikke testet om dette stemmer, men bruker selv dette valget når jeg lager mine kart.
... Helge+47 90750906


Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> , 2014-08-22 10:41:
Det synes jeg høres rart ut. Jeg har testet adressesøk på mange GPS-modeller, og det ser ut til å fungere bra. Det eneste som man må passe på er å velge rett land, og det skal stå på Norway. Jeg har ikke funnet ut hvordan jeg får satt land til både Norge og Norway på et og samme kart. Har forresten ikke brukt så mye tid på det heller da. 
 
-Sverre 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/122145ed/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/122145ed/attachment.bin 


More information about the kart mailing list