[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 12:06:21 CEST 2014


Forsåvidt enig med deg :9
Når vi snakker om deling av noder - er denne f. eks. OK?
http://www.openstreetmap.org/node/1338319817
Her ser du en node som deles av både en vei og et administrativt område.
Grunnen til at jeg spør er at jeg av og til har opplevd at min Garmin GPS gir helt tullete ruter. Det virker som at den velger å hekte meg inn på en stor linje (strømlinje, toglinje, administrativ linje) for å så ta meg på en vei. Jeg har sett dette noen ganger, men ikke nok til at jeg klarer å forklare problemet enda. en gang jeg skulle fra Nøtterøy til Oslo var veien en rask linje til Skien så nordover.

... Helge+47 90750906


Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> , 2014-08-22 11:02:
Jeg tror ikke det er bra å velge løsning ut fra å spare plass i databasen. Det regner jeg med at de som drifter dette løser. Men vi trenger selvfølgelig ikke å sløse med plassen.  
 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/fd811aa8/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/fd811aa8/attachment.bin 


More information about the kart mailing list