[NUUG kart] Treff?

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 12:10:23 CEST 2014


Jeg leste i arkivet og ser at det var forslag om et treff for noen år siden.
http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2009-September/001240.html
Er det noen stemning for det hos dere? Som ny her kjenner jeg ingen av dere og av og til er det enklere å møtes enn å skrive e-poster til hverandre.
Jeg vet heller ingenting om hvor mange som holder til i Oslo området vs andre deler av Norge.

... Helge+47 90750906
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/1103b37d/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/1103b37d/attachment.bin 


More information about the kart mailing list