[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 12:24:26 CEST 2014


Jeg kan bekrefte at søk må tas for hele landet for å treffe. Jeg er litt usikker på hvorfor, ser også at ofte så blir gatenavn laget som "Gatenavn/Kommune/Kommune" i kartene mine. Lurer på om det kan noe med hvordan OSM håndterer admin levels?

... Helge+47 90750906


Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> , 2014-08-22 11:31:
Jeg bruker ikke regioner på kartene, så det kommer nok ikke opp. Og location-autofill er satt som du nevner. Det har forresten en ulempe, man må være forsiktig med å angi sted for søk. Søk på hele landet er best. Angir du f.eks. sted til Oslo, så fungerer ikke det fordi den anser deg å være på Majorstua f.eks. for det er nærmeste stedsnavn. Det skal ikke være lett :-) 
 
Jeg skal forresten teste litt mer siden flere har problemer. Sist jeg testet var når opsjonen for søk på husnummer kom for en tid tilbake. 
 
-Sverre 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/e4ffb9de/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/e4ffb9de/attachment.bin 


More information about the kart mailing list