[NUUG kart] Treff?

Philip Gabrielsen philip at digno.no
Fri Aug 22 15:43:40 CEST 2014


Hvis man trenger lokale med pc/nett etc i Oslo (ikke Hønefoss), kan min arbeidsplass stille med kurs-rom til disposisjon etter arbeidstid/helger.

Lokalisert på Storo, ved Ring 3.

----- Opprinnelig melding -----
Fra: "Petter Reinholdtsen" <pere at hungry.com>
Til: kart at nuug.no
Sendt: 22. august 2014 15:03:16
Emne: Re: [NUUG kart] Treff?

[Espen Oldeman Lund]
> Jeg blir gjerne med på det.

Kanskje noen kan høre med våre venner i kartverket om en kan ha treff
hos dem i Hønefoss en helg?  Vi har jo noen derfra på epostlista, som
kanskje kan lodde stemningen?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list