[NUUG kart] Treff?

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 15:51:46 CEST 2014


Hei
Flott at det er interesse om slike treff.
Jeg er også enig i deg om at det er mye som kan diskuteres / tas tak i om man vil. Men vi må treffes først for å se hva vi vil snakke om.

... Helge+47 90750906


Sandor Seres <sandors39 at gmail.com> , 2014-08-22 15:39:
Jer er også (veldig) interesert. 
Jeg er ikke så mye på "upload" siden men (veldig) mye på OSMs bruker siden. 
Så, jer er også enig med at møte skulle ikke være helt uformelt. Vi kunne ha temaer 
som dekker en bred spektrum av OSM relaterte saker. 
Husk at vei og adresse relaterte emner (som er intensivt diskutert i det siste) er bare en 
besedent fragment av problematiske/interresange OSM saker. Videre, slike emner kan 
være av vesentlig interesse fot forkere, entusiastiske programerer og høyregrads studenter 
også, og ikke bare i Norge. 
Mvh. Sandor 
 
-----Original Message----- 
From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of Helge Olav Helgesen 
Sent: 22 August 2014 14:06 
To: kart at nuug.no 
Subject: Re: [NUUG kart] Treff? 
 
Hyggelig å høre at flere er med. 
 
Jeg tenker noe ikke helt uformelt. Altså ikke på en pub, men et sted hvor det går ann å snakke litt også. Kanskje bruke en PC om mulig. 
 
Hva tenker dere? 
 
Sverre Didriksen wrote: 
> Jeg synes det er en veldig god ide, og det hadde vært veldig hyggelig. 
 
-- 
... Helge 
+47 90750906 
 
_______________________________________________ 
kart mailing list 
kart at nuug.no 
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/d5a0c15b/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/d5a0c15b/attachment.bin 


More information about the kart mailing list