[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 23:21:10 CEST 2014


Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org> , 2014-08-22 16:44:
fr. den 22. 08. 2014 klokka 12.59 (+0200) skreiv Helge Olav Helgesen:
> Jeg er ikke enig.

> Vi kan ikke fjerne adresse fra POI som butikker med mer. Vi kommer
> altså inn i en situasjon hvor adresser står flere steder, noe jeg
> mener er fornuftig.
Vil opplysa om at dette strir mot eitt av grunnprinsippa i OSM, «One
feature, one OSM element»:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_practice#One_feature.2C_one_OSM_element
Jeg er forsåvidt enig med dette grunnprinnsippet. Men jeg er uenig med din tolkning av prinsippet.
At en butikk (eller uansett annen type POI) har sin egen adresse i sitt objekt er ikke det samme som å duplisere adressene for å få noe fram på kartet som beskrevet i linken din.
På samme måte vil jeg kanskje si at databasen også blir bedre på flere måter når adressen er i en POI også.
Eks: http://www.openstreetmap.org/node/1937388033 - er Rema 1000 på Skårersletta 55. Om jeg søker i Nominatim etter denne adressen får jeg opp alle POI som er knyttet mot den adressen. Dette mister jeg om adressene skal bort.
Argumentet mitt for å legge adressen i en POI er for at den enkelte POI skal være komplett, altså at en gitt POI har en verdi for seg selv. Ikke for å duplisere innholdet i databasen eller få opp flere adresseobjekter.
(Ikkje det at alle er einige i alle *grunnprinsippa* i OSM, og iallfall
ikkje i detaljane. Men i OSM er jo ingen einige om noko som helst … :) )
Jeg kan vel ikke si meg helt uenig her. Styrken til OSM er også svakheten. At det er så lite rigid og alle kan gjøre ting på sin måte.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/448b2a82/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/448b2a82/attachment.bin 


More information about the kart mailing list