[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Kai Stian Olstad kart at olstad.com
Thu Jun 12 23:40:29 CEST 2014


On Thursday 12. June 2014 20:35:38 Karl Ove Hufthammer wrote:
> > # For Kautokeino
> > fgrep '?' 2011*.SOS | uniq
> 
> 2011Adresser.SOS:...GATENAVN "Loa?kodievvá"
> 
> Er altså samiske namn, men dei inneheld spørsmålsteikn, og er altså
> ugyldige. Noko som har gått gale med teiknkodings-
> konvertering hos Kartverket ein gong?

Det kan se ut som det er mangler i SOSI standarden.
$ grep TEGNSETT 2011Adresser.SOS
..TEGNSETT ISO8859-10

$ grep SOSI-VERSJON 2011Adresser.SOS
..SOSI-VERSJON 4.0

Forklaringen på tegnsett i SOSI 4.0 finnes her på side 21:
http://www.statkart.no/Documents/Standard/SOSI-standarden%20del%201%20og%202/SOSI%20standarden/del1_2_RealiseringSosiGml%204.0.pdf

Finn sitt kart har også samme feil, men rendringen på kartet ser ut til å være 
korrekt:
http://kart.finn.no/?lng=23.06298&lat=69.02119&zoom=17&mapType=normap&markers=23.06298,69.02119,r,LOA%3FKODIEVV%C3%81+1%7C23.06298,69.02119,r,LOA%3FKODIEVV%C3%81+1

Korrekt navn ihht Finn sitt kart er Loaòkodievvá, men ò er ikke dokumentert i 
SOSI 4.0 ser det ut til.

-- 
Kai StianMore information about the kart mailing list