[NUUG kart] Wikiside for import

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu May 1 20:15:35 CEST 2014


Hei

Det er et par ting jeg lurer på angående wikisiden for import (wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import).

Det står at myr skal tagges som natural=wetland og wetland=bog. Har man blitt enig om det? Min erfaring er at wetland=marsh er mer riktig og at det ofte er det vi bruker.

Og så gjelder det bredde på bekker og elver i forbindelse med N50-objektet ElvBekk. Jeg har en oppfatning at for linjer så er VANNBR ikke egentlig den faktiske bredden, men heller en indikasjon på om dette er en elv eller bekk. Det er mulig jeg husker feil, men jeg tror det bare er verdien 2 og 3 som brukes her. Men på det som er bredere så tegner man det vel som polygon vil jeg anta, for det brukes jo på mange elver.

-Sverre

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140501/309a3121/attachment.htm 


More information about the kart mailing list