[NUUG kart] Fwd: Presisering av vilkår for visningstjenestene CRM:0052003276

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue May 6 11:10:49 CEST 2014


Her (foreløpig) svar fra Kartverket angående vilkår for bruk av
visningstjenestene. Det ser ut som om det blir ei endring i betingelsene
for tjenestene.

I svaret er kanskje ordet "forklare" litt misvisende. Det er vel heller
snakk om hvordan de kan endre på vilkårene slik at de blir slik de hadde
tenkt.

Geir Ove

---------- Forwarded message ----------
From: Kristian Kihle <Kristian.Kihle at kartverket.no>
Date: 2014-05-05 14:40 GMT+02:00
Subject: VS: Presisering av vilkår for visningstjenestene CRM:0052003276
To: "gomyhr at gmail.com" <gomyhr at gmail.com>
Cc: kundesenter <kundesenter at kartverket.no>


 Hei

Viser til eposten nedenfor.

Du har et poeng her, det vi kaller FKB-data er ikke gratis.

Vi skal se hvordan vi kan forklare dette på en bedre måte når det gjelder
bruk av våre WMS/WTMS tjenester.

Vennlig hilsen

[image: logo_sign]

*Kristian Kihle*
Seniorrådgiver
Formidlingstjenesten
Tlf./mob.: 32 11 81 63 - 905 05 961

E-post: kristian.kihle at statkart.no<fornavn.mellomnavn.etternavn at statkart.no>


Tlf. sentralbord: 32 11 81 00
Kundesenter: 08700
www.kartverket.no


*Fra:* gomyhr at gmail.com
*Mottatt:* 02.05.2014 08:51
*Til:* Henvendelser til Kartverket; post at kartverket.no fellespost
*Emne:* Presisering av vilkår for visningstjenestene

Hei!

Vi som er involvert i OpenStreetMap (OSM) setter pris på at kartdata
ned til detaljnivå N50 har blitt frigitt, og vi har begynt å aktivt
bruke dette som en kilde for OSM. For å sammenligne OSM-data med deres
kartdata brukes ofte visningstjenestene (WMS og WTMS) som bakgrunnslag
vak OSM-data. I denne forbindelse har det dukket opp et spørsmål om
rettighetene til WMS-kartene:

For vilkår til visningstjenestene lenkes det på siden
http://www.kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Visningstjenester/ til
den generelle vilkårsiden for gratis data:
http://www.kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Lisens/. Her oppgis
"creative commons by 3.0 no" som lisens for alt unntatt et knippe
spesifiserte WMS-tjenester med data fra eksterne kilder.

For meg ser det derfor ut til at vi fritt kan oppdatere data i OSM fra
WMS-kartene. Grunnen til at vi ikke er sikker er at noen av
WMS-tjenestene (f.eks fbk2, fkb3, og topo2) bruker data som ennå ikke
er frigjort som grunnlag. Dermed kan vi indirekte oppdatere kartene i
OSM etter data med høyt detaljnivå som ikke er frigjort.

Stemmer det at vi kan bruke WMS-data på denne måten? Hvis ikke, bør
vilkårsidene endres. I OSM ønsker vi ikke å bruke datagrunnlag der vi
er i tvil om vi har de nødvendige rettighetene, derfor spør jeg heller
en ekstra gang enn å bruke dem utfra slik jeg tolker vilkårene som
står på siden nå.

Med vennlig hilsen,
Geir Ove Myhr
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140506/675b2c0e/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4450 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140506/675b2c0e/attachment.png 


More information about the kart mailing list