[NUUG kart] Import af søer fra Kartverket

Tor torsm.news at gmail.com
Fri May 23 17:43:36 CEST 2014


Hei

I byene og en del bynære områder har OSM langt bedre data enn N50; i resten av landet er det stort sett omvendt (med unntak av stier, skiløyper etc).

Antakelig har Kartverket bedre data enn OSM for skog, myr, vann, elver, bekker, kystlinje, fjelltopper, jorder, hytter etc. stort sett over hele landet. Selv i Oslomarka mangler mange bekker og myrer i OSM.

Tor

23. mai 2014 kl. 17:00 skrev Jakob Toftkær <jakob at toftkaer.dk>:

> Hej Svein,
> JOSM validator kan finde "duplicate nodes" så hvis du separat importerer 2 arealer der deler en "way" kan du fjerne de overflødige nodes automatisk bagefter. Når det er sagt så kommer man hurtigt til at skulle bruge meget tid på manuelt at oprette multipolygons på fx. søer der ligger i skove så ved jeg ikke om det er realistisk at importere større mængder data på denne måde.
> 
> Vil det være helt utænkeligt at slette mere eller mindre alt relevant data i OSM og starte på ny med data fra Kartverket? Mit indtryk er at kvaliteten af KV data er fuldt på højde med de bedste data i OSM og er langt mere dækkende. Hvor lang tid vil det tage at tilpasse importeret data hvis man lægger hele KV over i OSM frem for at skulle bruge manuelt arbejde på at foretage individuelle imports a la det vi gør nu hvor man skal være forsigtig med at overskrive eksisterende data? 
> /Jakob
> 
> 
> On 22.05.14 21:44, Svein Olav wrote:
>> Hei Jacob.
>> - og andre som leser.
>> 
>> Vann og sjøer finner man i datasettet Arealdekke hos kartverket. I dette datasettet er det slik at en grense til en sjø gjerne er felles grense med myr, skog dyrket mark eller annet. Kartverket har sin versjon av multipolygon for å organisere dette. En sjø kan grense til både skog og til myr, og da er sjøen omringet av 3 kurver (ways).
>> 
>> Når vi eventuelt senere importerer skog, vil det kanskje opprettes dobbelt opp med linjer og noder i felles grense. Dette vil ta mye plass på server. Har forumet diskutert dette? 
>> 
>> Har forumet diskutert hvordan vi takler resten av temaene i Arealdekke? Da med tanke på om det skal benyttes lukkede polygoner for hvert tema eller om grensene er felles og arealene dannes som multipolygon?
>> 
>> Selv har jeg tilgjengelig proff programvare som kan eksportere til shape og forskjellig. Jeg foretrekker en fremgangsmåte der kartutsnitt fra SOSI fila leses inn i MS Access. Punktene transformeres med GPSUtility til LatLon, og det produseres OSM fil fra MS Access ved hjelp av en tabell for oversettelse av koder / tags.
>> Problemet med dette er at det blir manuell skjøting mellom de importerte områdene (jeg jobber med Tinn og Vinje kommuner som er store i areal). Fordelen er at OSM fila har den rette strukturen med grenselinjer som ways og der sjøer, skoger, myrer o.s.v er lagret som multipolygon. Dette vil jeg ikke kunne gjøre med å importere tema for tema.
>> 
>> Dersom vi ikke ønsker å benytte multipolygon i OSM for Norge, vil dette være feil av meg å benytte.
>> -- 
>> Svein Olav Hagen
>> mob 954 28 325
>> tel 35 07 33 39
>> 
>> svein.olav at lyslid.no
>> 
>> Den 22.05.2014 16:29, skrev Jakob Toftkær:
>>> Hej Torstein,
>>> Her er en quick-and-dirty fremgangsmåde. Det kan helt sikkert gøres bedre og jeg har muligvis glemt/overset noget vigtigt. Feedback er som altid velkomment.
>>> 
>>> Download relevant data hos Kartvesnets hjemmeside
>>> Hent OSGeo4W og installer. Vælg avanceret installation og inkluder SOSI modul
>>> Start OSGeo4W shell. Gå til kataloget med kort data(.SOSI) og kør følgende kommando: ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" {Destination} Arealdekke.sos hvor Arealdekke.sos er datafilen
>>> Start JOSM og åben polygons.shp fra din destinationsfolder (kræver muligvis import plugin, er ikke sikker)
>>> "Search" Innsjø og kopier de valgte søer over i et nyt "layer"
>>> Med alle Innsjø'er valgt, "Unselect Nodes", ændre HØYDE tagget til "ele" på de resterene "Ways", tilføj "natural=water", source=Kartverket, source:date={dato} og slet de resterende tags
>>> Download OSM data fra hele den kommune du har Innsjø data fra og kopier dine redigerede Innsjø data over i samme layer
>>> Kør en "Validation" på de samlede data. Du vil sikkert få et hav af advarsler. En af katagorierne er "Overlapping water areas"
>>> Gennemgå alle advarslerne og slet, merge eller hvad der nu er bedst for at sikre sig at der ikke er 2 versioner af søerne
>>> Når alt er tjekket og OK upload data til OSM
>>> 
>>> Som sagt så er jeg sikker på at der er andre der ligger inde med en bedre fremgangsmåde.
>>> 
>>> /Jakob
>>> 
>>> On 22.05.14 09:37, Torstein Ingebrigtsen Bø wrote:
>>>> Hei Jakob,
>>>> 
>>>> Jeg vil gjerne gjøre det samme for andre plasser i landet. Kan du lage en kort beskrivelse av hvordan du gjorde dette? F.eks. hvilke verktøy brukte du?
>>>> 
>>>> Hilsen
>>>> Torstein
>>>> 
>>>> 
>>>> Date: Thu, 22 May 2014 09:19:29 +0200 (CEST)
>>>> Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket
>>>> Skyldes det ikke at serveren stadig er ved at opdatere kortet? Indtil den er færdig vil de forskellige "tiles" på forskellige zoom-levels ikke nødvendigvis stemme overens med de data der ligger i databasen. Jeg vil tro det er opdateret om 1-2 dage. Klik på Edit for at se hvad der faktisk findes i området.
>>>> 
>>>> /Jakob
>>>> 
>>>> 
>>>> Den 22. maj 2014 kl. 09:00 skrev "Arne Østensen" <aostens at gmail.com>: 
>>>> 
>>>> Flott Jakob! Tydelig at Forsand har fått mange nye blå flekker. 
>>>> Jeg ser på området rundt Vikastakken ( http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9247/6.1446               ). Her er det noen vann med navn og noen uten. Hvis jeg zoomer fra 300 meter til 200 meter forsvinner noen vann mens andre blir. 
>>>> Har du noen forklaring på dette? 
>>>> 
>>>> Arne
>>>> Den 21.05.2014 19:43, skrev Jakob Toftkær:
>>>> Så skulle Forsand kommune være opdateret med søer fra Kartverket - ca. 81.000 objekter blev det til. Der skulle omkring 250 manuelle ændringer til, nogle gange beholdt jeg de oprindelige data andre gange beholdt jeg data fra Kartverket afhængig af hvad der så bedst ud. Det tog 2-3 timers ekstra arbejde. 
>>>> 
>>>> Uploaden blev afbrudt 6-7 gange så jeg er ikke 100% sikker på at JOSM i sidste ende fik alle ændringer med. Det ser dog ganske fornuftigt ud i området omrking Lysefjorden. 
>>>> 
>>>> /Jakob 
>>>> 
>>>> On 21.05.14 09:35, Espen Oldeman Lund wrote:
>>>> Det går bra. Bedre med noe import enn ingenting :-)
>>>> 
>>>> De vannene som blir liggende på kommunegrensene kan vi importere med det landsdekkende datasettet i etterkant. 
>>>> 
>>>> Si gjerne ifra her om framgang slik at jeg og andre kan følge opp for resten av landet seinere. 
>>>> 
>>>> Espen
>>>> 
>>>> 
>>>> 2014-05-21 9:29 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" < jakob at toftkaer.dk > : 
>>>> Jeg er grundlæggende enig at man burde importere et landsdækkende dataset men jeg er realistisk omkring mine egne evner og ønsker derfor at gøre det simpelt. Men plan var at benytte JOSMs validator til at fortælle mig om der i forvejen var et "area" på stedet for søerne. Hvis der var et overlap ville jeg slette den relevante sø fra Kartverket dataene. Dette burde kunne gøres manuelt for et begrænset område(selv en kommune med 6000 søer) men ikke for et helt land.
>>>> 
>>>> Hvis det er noget som kan gøres automatisk og i nær fremtid så er der helt sikkert mere kvalificerede folk derude end mig :-) og der er ingen grund til at arbejde videre med projektet.
>>>> 
>>>> /Jakob
>>>> 
>>>> Den 21. maj 2014 kl. 08:51 skrev Espen Oldeman Lund < espen at espenpost.com >: 
>>>> 
>>>> Bra om du tar litt tak i vann/innsjøer. Har tenkt å gjøre noe med det sjøl og i tillegg ta inn navn på de vannobjektene vi allerede har. 
>>>> 
>>>> Men for å slippe problemet med kutta vannobjekter på kommunegrensene så kan det kanskje være lurt å bruke GeoJSON datasettet som er landsdekkende?
>>>> http://data.kartverket.no/download/content/n50-kartdata-wgs84-hele-landet-geojson
>>>> 
>>>> 
>>>> Du må vel i alle fall passe på at du ikke tar inn objekter der OSM allerede har vannet inne fra før av. Så vi burde ha sjekka om polygonene intersects( http://postgis.org/docs/ST_Intersects.html ). 
>>>> 
>>>> Det er jo også et spørsmål om vann som henta inn fra Landsat og liknende bør byttes ut med objekter fra Kartverket. Men det er vel kanskje vanskelig å gjøre det automatisk. Kanskje sjekke source-taggen?
>>>> 
>>>> Espen
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 2014-05-20 19:16 GMT+02:00 Jakob Toftkær < jakob at toftkaer.dk > :                            
>>>> Jeg var en tur til Lysebotn og lagde mærke til at der stort set ikke var søer integnet langs vejen. Jeg begyndte at indtegne nogle stykker men fandt hurtigt ud af at det ikke var                              realistisk at blive færdig. Fandt i stedet nogle data hos Kartverket( Kartdata_1129_Forsand_UTM32_N50_SOSI.zip ) som jeg fik importeret i JOSM. Har filtreret alt væk undtagen "innsøer", har tagget "natural=water", "source=kartverket" "source:date=2014-06-20" samt omdøbt HØYDE til "ele". 
>>>> 
>>>> Før jeg laver noget jeg fortryder vil jeg forhøre mig her først. Det drejer sig om over 6000 ways så jeg kan umuligt tjekke dem alle sammen. Hvad skal jeg undersøge før jeg uploader, jeg kan se at nogle af søerne i udkandten af datasættet er skåret over og skal derfor fjernes- går ud fra at det sker ved kommunegrænsen? 
>>>> 
>>>> JOSM vil advare om 2 søer der ligger oven på hinanden så jeg på den måde kan undgå at overskrive en allerede eksisterende sø, ikke? 
>>>> 
>>>> mvh Jakob
>>>> 
>>>> _______________________________________________ 
>>>> kart mailing list 
>>>> kart at nuug.no 
>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> -- 
>>>> http://www.turkompisen.no
>>>> http://www.kresendo.no/ 
>>>> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> -- 
>>>> http://www.turkompisen.no
>>>> http://www.kresendo.no/ 
>>>> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>>    _______________________________________________
>>>>    kart mailing list
>>>>    
>>>> kart at nuug.no
>>>> 
>>>>    
>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>> 
>>>>    
>>>> 
>>>> 
>>>>    --
>>>>    Arne Østensen
>>>>    Byhaugveien 15
>>>>    4024 Stavanger
>>>>    Tlf. 
>>>> 95984180
>>>> 
>>>>   
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> ---------- Videresendt e-post ----------
>>>> From: Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com>
>>>> To: "Jakob Toftkær" <jakob at toftkaer.dk>
>>>> Cc: NUUGs kartliste <kart at nuug.no>
>>>> Date: Thu, 22 May 2014 09:29:23 +0200
>>>> Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket
>>>> Det vil jeg tru er grunnen også Jakob. Bra jobba forøvrig!
>>>> 
>>>> Utelot du vann som gikk over kommunegrensa?
>>>> 
>>>> Espen
>>>> 
>>>> 
>>>> 2014-05-22 9:19 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" <jakob at toftkaer.dk>:
>>>> Skyldes det ikke at serveren stadig er ved at opdatere kortet? Indtil den er færdig vil de forskellige "tiles" på forskellige zoom-levels ikke nødvendigvis stemme overens med de data der ligger i databasen. Jeg vil tro det er opdateret om 1-2 dage. Klik på Edit for at se hvad der faktisk findes i området.
>>>> 
>>>> /Jakob
>>>> 
>>>> 
>>>> Den 22. maj 2014 kl. 09:00 skrev "Arne Østensen" <aostens at gmail.com>: 
>>>> 
>>>> Flott Jakob! Tydelig at Forsand har fått mange nye blå flekker. 
>>>> Jeg ser på området rundt Vikastakken ( http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9247/6.1446 ). Her er det noen vann med navn og noen uten. Hvis jeg zoomer fra 300 meter til 200 meter forsvinner noen vann mens andre blir. 
>>>> Har du noen forklaring på dette? 
>>>> 
>>>> Arne
>>>> Den 21.05.2014 19:43, skrev Jakob Toftkær:
>>>> Så skulle Forsand kommune være opdateret med søer fra Kartverket - ca. 81.000 objekter blev det til. Der skulle omkring 250 manuelle ændringer til, nogle gange beholdt jeg de oprindelige data andre gange beholdt jeg data fra Kartverket afhængig af hvad der så bedst ud. Det tog 2-3 timers ekstra arbejde.                      
>>>> 
>>>> Uploaden blev afbrudt 6-7 gange så jeg er ikke 100% sikker på at JOSM i sidste ende fik alle ændringer med. Det ser dog ganske fornuftigt ud i området omrking                      Lysefjorden. 
>>>> 
>>>> /Jakob 
>>>> 
>>>> On 21.05.14 09:35, Espen Oldeman Lund wrote:
>>>> Det går bra. Bedre med noe import enn ingenting :-)
>>>> 
>>>> De vannene som blir liggende på kommunegrensene kan vi importere med det landsdekkende datasettet i etterkant. 
>>>> 
>>>> Si gjerne ifra her om framgang slik at jeg og andre kan følge opp for resten av landet seinere. 
>>>> 
>>>> Espen
>>>> 
>>>> 
>>>> 2014-05-21 9:29 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" < jakob at toftkaer.dk > : 
>>>> Jeg er grundlæggende enig at man burde importere et landsdækkende dataset men jeg er realistisk omkring mine egne evner og ønsker derfor at gøre det simpelt. Men plan var at benytte JOSMs validator til at fortælle mig om der i forvejen var et "area" på stedet for søerne. Hvis der var et overlap ville jeg slette den relevante sø fra Kartverket dataene. Dette burde kunne gøres manuelt for et begrænset område(selv en kommune med 6000 søer) men ikke for et helt land.
>>>> 
>>>> Hvis det er noget som kan gøres automatisk og i nær fremtid så er der helt sikkert mere kvalificerede folk derude end mig :-) og der er ingen grund til at arbejde videre med projektet.
>>>> 
>>>> /Jakob
>>>> 
>>>> Den 21. maj 2014 kl. 08:51 skrev Espen Oldeman Lund < espen at espenpost.com >: 
>>>> 
>>>> Bra om du tar litt tak i vann/innsjøer. Har tenkt å gjøre noe med det sjøl og i tillegg ta inn navn på de vannobjektene vi allerede har. 
>>>> 
>>>> Men for å slippe problemet med kutta vannobjekter på kommunegrensene så kan det kanskje være lurt å bruke GeoJSON datasettet som er landsdekkende?
>>>> http://data.kartverket.no/download/content/n50-kartdata-wgs84-hele-landet-geojson
>>>> 
>>>> 
>>>> Du må vel i alle fall passe på at du ikke tar inn objekter der OSM allerede har vannet inne fra før av. Så vi burde ha sjekka om polygonene intersects( http://postgis.org/docs/ST_Intersects.html ). 
>>>> 
>>>> Det er jo også et spørsmål om vann som henta inn fra Landsat og liknende bør byttes ut med objekter fra Kartverket. Men det er vel kanskje vanskelig å gjøre det automatisk. Kanskje sjekke source-taggen?
>>>> 
>>>> Espen
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 2014-05-20 19:16 GMT+02:00 Jakob Toftkær < jakob at toftkaer.dk >                              : 
>>>> Jeg var en tur til Lysebotn og lagde mærke til at der stort set ikke var søer integnet langs vejen. Jeg begyndte at indtegne nogle stykker men fandt hurtigt ud af at det ikke var realistisk at blive færdig. Fandt i stedet nogle data hos Kartverket( Kartdata_1129_Forsand_UTM32_N50_SOSI.zip ) som jeg fik importeret i JOSM. Har filtreret alt væk undtagen "innsøer", har tagget "natural=water", "source=kartverket" "source:date=2014-06-20" samt omdøbt HØYDE til "ele". 
>>>> 
>>>> Før jeg laver noget jeg fortryder vil jeg forhøre mig her først. Det drejer sig om over 6000 ways så jeg kan umuligt tjekke dem alle sammen. Hvad skal jeg undersøge før jeg uploader, jeg kan se at nogle af søerne i udkandten af datasættet er skåret over og skal derfor fjernes- går ud fra at det sker ved kommunegrænsen? 
>>>> 
>>>> JOSM vil advare om 2 søer der ligger oven på hinanden så jeg på den måde kan undgå at overskrive en allerede eksisterende                              sø, ikke? 
>>>> 
>>>> mvh Jakob
>>>> 
>>>> _______________________________________________ 
>>>> kart mailing list 
>>>> kart at nuug.no 
>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> -- 
>>>> http://www.turkompisen.no
>>>> http://www.kresendo.no/ 
>>>> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> -- 
>>>> http://www.turkompisen.no
>>>> http://www.kresendo.no/ 
>>>> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>>    _______________________________________________
>>>>    kart mailing list
>>>>    
>>>> kart at nuug.no
>>>> 
>>>>    
>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>> 
>>>>    
>>>> 
>>>> 
>>>>    --
>>>>    Arne Østensen
>>>>    Byhaugveien 15
>>>>    4024 Stavanger
>>>>    Tlf. 
>>>> 95984180
>>>> 
>>>>   
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> -- 
>>>> http://www.turkompisen.no
>>>> http://www.kresendo.no/
>>>> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> _______________________________________________
>>>> kart mailing list
>>>> kart at nuug.no
>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>>> 
>>>> 
>>> 
>> 
>> 
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartMore information about the kart mailing list