[NUUG kart] Import af søer fra Kartverket

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Fri May 23 02:47:08 CEST 2014


Hei Svein Olav

Virkar som du har peiling på dette. Multipoly er nok det beste, men kan vere problematisk for nye brukarar. Merka sjølv at det tok en del tid før eg vart komfortabel med relasjonar.
Tenker du at f.eks. eit stort område skog er "outer" og så legg ein innsjøar osv som "inner" inn i ein stor multipoly relasjon? Hugs på at det er ei grense på rundt 2000 punkt per polygon/linje.

Eg trur at kvar type areal må vel ha sin heilt eigen polygon, men kan ha felles noder/punkt med polygonar ved sida av den.
Som over så legg ein innsjøar som inner multipoly og øyar/holmar i dei som inner av vannpolygonet, som då vil vere både inner og outer i ulike relasjonar.
Når det gjeld areal som er utanfor skog, slik som dyrka mark, så bør vel dei ha sin eigen polygon utan å bruke multipoly relasjonar.
Korleis kartverket sine data er bygd opp har kanskje litt å seie for måten ein legg dette opp. Men tenkter at vi bør avgrense til kommune uansett for store polygon som skog.
Dette for at det ikkje skal bli for store mengder data å laste ned for å editere eit mindre område seinare.

Altså bør ein bli einig om kva type areal som er i "botnen" og kva som då vert lagt "oppå" som "inner" i eit multipolygon.
Rett og slett eit hierarki om ein skal bruke multipolygon.


Lagar du ei osm fil med alt arealdekke for heile kommunen? Når eg importerer adresser så merkar eg at JOSM ikkje er så glad i mange titals tusen punkt.

Kunne du ikkje lage osm eksempel fil(er) slik at vi kan sjå på dette i felleskap?

Det viktigaste må vere at alle data vert lagt inn på same måte.


Jan T
(Gazer75)

Date: Thu, 22 May 2014 21:44:07 +0200
From: svein.olav at lyslid.no
To: jakob at toftkaer.dk
CC: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket


 
  
 
 
  Hei Jacob.

   - og andre som leser.

   

   Vann og sjøer finner man i datasettet Arealdekke hos kartverket. I
   dette datasettet er det slik at en grense til en sjø gjerne er
   felles grense med myr, skog dyrket mark eller annet. Kartverket
   har sin versjon av multipolygon for å organisere dette. En sjø kan
   grense til både skog og til myr, og da er sjøen omringet av 3
   kurver (ways).

   

   Når vi eventuelt senere importerer skog, vil det kanskje opprettes
   dobbelt opp med linjer og noder i felles grense. Dette vil ta mye
   plass på server. Har forumet diskutert dette? 

   

   Har forumet diskutert hvordan vi takler resten av temaene i
   Arealdekke? Da med tanke på om det skal benyttes lukkede polygoner
   for hvert tema eller om grensene er felles og arealene dannes som
   multipolygon?

   

   Selv har jeg tilgjengelig proff programvare som kan eksportere til
   shape og forskjellig. Jeg foretrekker en fremgangsmåte der
   kartutsnitt fra SOSI fila leses inn i MS Access. Punktene
   transformeres med GPSUtility til LatLon, og det produseres OSM fil
   fra MS Access ved hjelp av en tabell for oversettelse av koder /
   tags.

   Problemet med dette er at det blir manuell skjøting mellom de
   importerte områdene (jeg jobber med Tinn og Vinje kommuner som er
   store i areal). Fordelen er at OSM fila har den rette strukturen
   med grenselinjer som ways og der sjøer, skoger, myrer o.s.v er
   lagret som multipolygon. Dette vil jeg ikke kunne gjøre med å
   importere tema for tema.

   

   Dersom vi ikke ønsker å benytte multipolygon i OSM for Norge, vil
   dette være feil av meg å benytte.

   -- 
Svein Olav Hagen
mob 954 28 325
tel 35 07 33 39
svein.olav at lyslid.no
   

   Den 22.05.2014 16:29, skrev Jakob Toftkær:

  
  
   
   Hej Torstein,

    Her er en quick-and-dirty fremgangsmåde. Det kan helt sikkert
    gøres bedre og jeg har muligvis glemt/overset noget vigtigt.
    Feedback er som altid velkomment.

    

    Download relevant data hos Kartvesnets hjemmeside

    Hent OSGeo4W og installer. Vælg avanceret installation og
    inkluder SOSI modul

    Start OSGeo4W shell. Gå til kataloget med kort data(.SOSI) og
    kør følgende kommando: ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" {Destination}
    Arealdekke.sos hvor Arealdekke.sos er datafilen

    Start JOSM og åben polygons.shp fra din destinationsfolder
    (kræver muligvis import plugin, er ikke sikker)

    "Search" Innsjø og kopier de valgte søer over i et nyt "layer"

    Med alle Innsjø'er valgt, "Unselect Nodes", ændre HØYDE tagget
    til "ele" på de resterene "Ways", tilføj "natural=water",
    source=Kartverket, source:date={dato} og slet de resterende tags

    Download OSM data fra hele den kommune du har Innsjø data fra og
    kopier dine redigerede Innsjø data over i samme layer

    Kør en "Validation" på de samlede data. Du vil sikkert få et hav
    af advarsler. En af katagorierne er "Overlapping water areas"

    Gennemgå alle advarslerne og slet, merge eller hvad der nu er
    bedst for at sikre sig at der ikke er 2 versioner af søerne

    Når alt er tjekket og OK upload data til OSM

    

    Som sagt så er jeg sikker på at der er andre der ligger inde med
    en bedre fremgangsmåde.

    

    /Jakob

    

    On 22.05.14 09:37, Torstein Ingebrigtsen Bø wrote:

   
   
    Hei Jakob,
     

     
     Jeg vil gjerne gjøre det samme for andre plasser i
      landet. Kan du lage en kort beskrivelse av hvordan du gjorde
      dette? F.eks. hvilke verktøy brukte du?

       
       Hilsen

        Torstein
       

       
       
        

         Date: Thu, 22 May 2014 09:19:29 +0200 (CEST)

         Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket

         
           Skyldes det ikke at
            serveren stadig er ved at opdatere kortet?
            Indtil den er færdig vil de forskellige "tiles"
            på forskellige zoom-levels ikke nødvendigvis
            stemme overens med de data der ligger i
            databasen. Jeg vil tro det er opdateret om 1-2
            dage. Klik på Edit for at se hvad der
             faktisk findes i området. 
           
          /Jakob
           
           

           Den 22. maj 2014 kl. 09:00 skrev "Arne Østensen"
           <aostens at gmail.com>:


           

           

           
             Flott Jakob! Tydelig at Forsand har
             fått mange nye blå flekker. 

             Jeg ser på området rundt Vikastakken ( http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9247/6.1446
             ). Her er det noen vann med navn og noen uten.
             Hvis jeg zoomer fra 300 meter til 200 meter
             forsvinner noen vann mens andre blir. 

             Har du noen forklaring på dette? 

             

             Arne
             Den 21.05.2014 19:43,
              skrev Jakob Toftkær:
             
               Så skulle Forsand kommune være
               opdateret med søer fra Kartverket - ca.
               81.000 objekter blev det til. Der skulle
               omkring 250 manuelle ændringer til, nogle
               gange beholdt jeg de oprindelige data
               andre gange beholdt jeg data fra
               Kartverket afhængig af hvad der så bedst
               ud. Det tog 2-3 timers ekstra arbejde. 

               

               Uploaden blev afbrudt 6-7 gange så jeg er
               ikke 100% sikker på at JOSM i sidste ende
               fik alle ændringer med. Det ser dog ganske
               fornuftigt ud i området omrking
               Lysefjorden. 

               

               /Jakob 

               

               On 21.05.14

                09:35, Espen Oldeman Lund wrote: 
              
                Det går bra. Bedre med noe
                import enn ingenting :-)
                 
                De vannene som blir liggende på
                 kommunegrensene kan vi importere med
                 det landsdekkende datasettet i
                 etterkant. 
                 
                Si gjerne ifra her om framgang slik
                 at jeg og andre kan følge opp for
                 resten av landet seinere. 
                 
                Espen
               
                

                

                 2014-05-21
                 9:29 GMT+02:00 "Jakob Toftkær" 
                  < jakob at toftkaer.dk
                  > : 

                 
                  
                    Jeg er
                     grundlæggende enig at man
                     burde importere et
                     landsdækkende dataset men jeg
                     er realistisk omkring mine
                     egne evner og ønsker derfor at
                     gøre det simpelt. Men plan var
                     at benytte JOSMs validator til
                     at fortælle mig om der i
                     forvejen var et "area" på
                     stedet for søerne. Hvis der
                     var et overlap ville jeg
                     slette den relevante sø fra
                     Kartverket dataene. Dette
                     burde kunne gøres manuelt for
                     et begrænset område(selv en
                     kommune med 6000 søer) men
                     ikke for et helt land.
                   
                    
                   
                    Hvis
                     det er noget som kan gøres
                     automatisk og i nær fremtid så

                      er der helt sikkert mere
                      kvalificerede folk derude
                      end mig :-) og der er ingen
                      grund til at arbejde videre
                      med projektet. 
                   
                    
                      

                      
                   /Jakob
                    

                    Den 21. maj 2014 kl. 08:51 skrev
                    Espen Oldeman Lund < espen at espenpost.com
                    >: 

                    
                      

                      
                       
                         Bra om
                         du tar litt tak i
                         vann/innsjøer. Har
                         tenkt å gjøre noe med
                         det sjøl og i tillegg
                         ta inn navn på de
                         vannobjektene vi
                         allerede har. 
                          
                         Men for å slippe
                          problemet med kutta
                          vannobjekter på
                          kommunegrensene så
                          kan det kanskje være
                          lurt å bruke GeoJSON
                          datasettet som er
                          landsdekkende?
                          http://data.kartverket.no/download/content/n50-kartdata-wgs84-hele-landet-geojson
                         
                          
                          
                          Du må vel i alle
                          fall passe på at du
                          ikke tar inn
                          objekter der OSM
                          allerede har vannet
                          inne fra før av. Så
                          vi burde ha sjekka
                          om polygonene
                          intersects( http://postgis.org/docs/ST_Intersects.html
                          ). 
                          
                         Det er jo også et
                          spørsmål om vann som
                          henta inn fra
                          Landsat og liknende
                          bør byttes ut med
                          objekter fra
                          Kartverket. Men det
                          er vel kanskje
                          vanskelig å gjøre
                          det automatisk.
                          Kanskje sjekke
                          source-taggen?
                          
                         Espen
                          
                          
                        
                        
                         

                         

                         
                          2014-05-20 19:16
                          GMT+02:00 Jakob
                          Toftkær <
                           jakob at toftkaer.dk
                           > : 

                          
                            Jeg var en
                            tur til Lysebotn
                            og lagde mærke
                            til at der stort
                            set ikke var
                            søer integnet
                            langs vejen. Jeg
                            begyndte at
                            indtegne nogle
                            stykker men
                            fandt hurtigt ud
                            af at det ikke
                            var realistisk
                            at blive færdig.
                            Fandt i stedet
                            nogle data hos
                            Kartverket(
                            Kartdata_1129_Forsand_UTM32_N50_SOSI.zip
                            ) som jeg fik
                            importeret i
                            JOSM. Har
                            filtreret alt
                            væk undtagen
                            "innsøer", har
                            tagget
                            "natural=water",
                            "source=kartverket"

                            "source:date=2014-06-20"

                            samt omdøbt
                            HØYDE til "ele".
                            

                            

                            Før jeg laver
                            noget jeg
                            fortryder vil
                            jeg forhøre mig
                            her først. Det
                            drejer sig om
                            over 6000 ways
                            så jeg kan
                            umuligt tjekke
                            dem alle sammen.
                            Hvad skal jeg
                            undersøge før
                            jeg uploader,
                            jeg kan se at
                            nogle af søerne
                            i udkandten af
                            datasættet er
                            skåret over og
                            skal derfor
                            fjernes- går ud
                            fra at det sker
                            ved
                            kommunegrænsen?
                            

                            

                            JOSM vil advare
                            om 2 søer der
                            ligger oven på
                            hinanden så jeg
                            på den måde kan
                            undgå at
                            overskrive en
                            allerede
                            eksisterende sø,
                            ikke? 

                            

                            mvh Jakob 
                           

                           _______________________________________________


                           

                           kart mailing list
                           

                           kart at nuug.no 

                           http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
                          
                         
                         

                         
                          
                         -- 

                          http://www.turkompisen.no
                         
                         http://www.kresendo.no/
                         

                          http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
                          

                         
                        
                       
                       

                        
                     
                    
                   
                  
                 
                
                

                
                 
                -- 

                 http://www.turkompisen.no
                
                http://www.kresendo.no/
                

                 http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
                 

                 

                
               
              
              

              

              

                  _______________________________________________
    kart mailing list
    kart at nuug.no
    http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
   
             
             

                --
   Arne Østensen
   Byhaugveien 15
   4024 Stavanger
   Tlf. 95984180
   
            
            

             
          
         
         

         

         ---------- Videresendt e-post ----------

         From: Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com>

         To: "Jakob Toftkær" <jakob at toftkaer.dk>

         Cc: NUUGs kartliste <kart at nuug.no>

         Date: Thu, 22 May 2014 09:29:23 +0200

         Subject: Re: [NUUG kart] Import af søer fra Kartverket

         Det vil jeg tru er grunnen også Jakob.
          Bra jobba forøvrig!
           

          
          Utelot du vann som gikk over kommunegrensa?
          

          
          Espen
         
         

          

           2014-05-22 9:19 GMT+02:00
           "Jakob Toftkær" <jakob at toftkaer.dk>:

           
            
              Skyldes det ikke
               at serveren stadig er ved at opdatere
               kortet? Indtil den er færdig vil de
               forskellige "tiles" på forskellige
               zoom-levels ikke nødvendigvis stemme
               overens med de data der ligger i
               databasen. Jeg vil tro det er opdateret om
               1-2 dage. Klik på Edit for at se
                hvad der faktisk findes i området.
               
              
             /Jakob
              
              

              Den 22. maj 2014 kl. 09:00 skrev "Arne
              Østensen" <aostens at gmail.com>:
              

              

              
               
                 Flott Jakob! Tydelig at Forsand
                 har fått mange nye blå flekker. 

                
                Jeg ser på området rundt Vikastakken ( http://www.openstreetmap.org/#map=14/58.9247/6.1446
                ). Her er det noen vann med navn og noen
                uten. Hvis jeg zoomer fra 300 meter til
                200 meter forsvinner noen vann mens
                andre blir. 

                
                  Har du noen forklaring på dette?
                  

                  

                  Arne
                  Den 21.05.2014 19:43,

                   skrev Jakob Toftkær:
                  
                    Så skulle Forsand kommune
                    være opdateret med søer fra
                    Kartverket - ca. 81.000 objekter
                    blev det til. Der skulle omkring
                    250 manuelle ændringer til,
                    nogle gange beholdt jeg de
                    oprindelige data andre gange
                    beholdt jeg data fra Kartverket
                    afhængig af hvad der så bedst
                    ud. Det tog 2-3 timers ekstra
                    arbejde. 

                    

                    Uploaden blev afbrudt 6-7 gange
                    så jeg er ikke 100% sikker på at
                    JOSM i sidste ende fik alle
                    ændringer med. Det ser dog
                    ganske fornuftigt ud i området
                    omrking Lysefjorden. 

                    

                    /Jakob 

                    

                    On 21.05.14 09:35,

                    Espen Oldeman Lund wrote: 
                   
                     Det går bra.
                     Bedre med noe import enn
                     ingenting :-)
                      
                     De vannene som blir
                      liggende på kommunegrensene
                      kan vi importere med det
                      landsdekkende datasettet i
                      etterkant. 
                      
                     Si gjerne ifra her om
                      framgang slik at jeg og
                      andre kan følge opp for
                      resten av landet seinere. 
                      
                     Espen
                    
                     

                     

                     
                      2014-05-21 9:29 GMT+02:00
                      "Jakob Toftkær" <
                       jakob at toftkaer.dk
                       > : 

                      
                       
                         Jeg

                          er grundlæggende
                          enig at man burde
                          importere et
                          landsdækkende
                          dataset men jeg er
                          realistisk omkring
                          mine egne evner og
                          ønsker derfor at
                          gøre det simpelt.
                          Men plan var at
                          benytte JOSMs
                          validator til at
                          fortælle mig om der
                          i forvejen var et
                          "area" på stedet for
                          søerne. Hvis der var
                          et overlap ville jeg
                          slette den relevante
                          sø fra Kartverket
                          dataene. Dette burde
                          kunne gøres manuelt
                          for et begrænset
                          område(selv en
                          kommune med 6000
                          søer) men ikke for
                          et helt land.
                        
                         
                        
                         
                          Hvis det er noget
                          som kan gøres
                          automatisk og i nær
                          fremtid så er
                           der helt sikkert
                           mere kvalificerede
                           folk derude end
                           mig :-) og der er
                           ingen grund til at
                           arbejde videre med
                           projektet.
                          
                         
                           

                           
                        /Jakob
                         

                         Den 21. maj 2014 kl.
                         08:51 skrev Espen
                         Oldeman Lund < espen at espenpost.com
                         >: 

                         
                           

                           
                            
                             
                             Bra om du tar
                             litt tak i
                             vann/innsjøer.
                             Har tenkt å
                             gjøre noe med
                             det sjøl og i
                             tillegg ta inn
                             navn på de
                             vannobjektene
                             vi allerede
                             har. 
                              
                             Men for å
                             slippe
                             problemet med
                             kutta
                             vannobjekter
                             på
                             kommunegrensene
                             så kan det
                             kanskje være
                             lurt å bruke
                             GeoJSON
                             datasettet som
                             er
                             landsdekkende?
                              http://data.kartverket.no/download/content/n50-kartdata-wgs84-hele-landet-geojson
                             
                              
                              
                              Du må
                             vel i alle
                             fall passe på
                             at du ikke tar
                             inn objekter
                             der OSM
                             allerede har
                             vannet inne
                             fra før av. Så
                             vi burde ha
                             sjekka om
                             polygonene
                             intersects( http://postgis.org/docs/ST_Intersects.html ). 
                              
                             Det er jo
                             også et
                             spørsmål om
                             vann som henta
                             inn fra
                             Landsat og
                             liknende bør
                             byttes ut med
                             objekter fra
                             Kartverket.
                             Men det er vel
                             kanskje
                             vanskelig å
                             gjøre det
                             automatisk.
                             Kanskje sjekke
                             source-taggen?
                              
                             Espen
                              
                              
                             
                             
                             

                             

                             
                             2014-05-20
                             19:16
                             GMT+02:00
                             Jakob Toftkær
                              < jakob at toftkaer.dk
                             > 
                             : 

                             
                              Jeg var
                             en tur til
                             Lysebotn og
                             lagde mærke
                             til at der
                             stort set ikke
                             var søer
                             integnet langs
                             vejen. Jeg
                             begyndte at
                             indtegne nogle
                             stykker men
                             fandt hurtigt
                             ud af at det
                             ikke var
                             realistisk at
                             blive færdig.
                             Fandt i stedet
                             nogle data hos
                             Kartverket(
                             Kartdata_1129_Forsand_UTM32_N50_SOSI.zip
                             ) som jeg fik
                             importeret i
                             JOSM. Har
                             filtreret alt
                             væk undtagen
                             "innsøer", har
                             tagget
                             "natural=water",
                             "source=kartverket"

                             "source:date=2014-06-20"

                             samt omdøbt
                             HØYDE til
                             "ele". 

                             

                             Før jeg laver
                             noget jeg
                             fortryder vil
                             jeg forhøre
                             mig her først.
                             Det drejer sig
                             om over 6000
                             ways så jeg
                             kan umuligt
                             tjekke dem
                             alle sammen.
                             Hvad skal jeg
                             undersøge før
                             jeg uploader,
                             jeg kan se at
                             nogle af
                             søerne i
                             udkandten af
                             datasættet er
                             skåret over og
                             skal derfor
                             fjernes- går
                             ud fra at det
                             sker ved
                             kommunegrænsen?
                             

                             

                             JOSM vil
                             advare om 2
                             søer der
                             ligger oven på
                             hinanden så
                             jeg på den
                             måde kan undgå
                             at overskrive
                             en allerede
                             eksisterende
                             sø, ikke? 

                             

                             mvh Jakob 
                             

                             _______________________________________________


                             

                             kart mailing
                             list 

                             kart at nuug.no 

                             http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
                             
                             
                             

                             
                              
                             -- 

                              http://www.turkompisen.no
                             
                             http://www.kresendo.no/
                             

                              http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
                             

                             
                             
                            
                            

                             
                          
                         
                        
                       
                      
                     
                     

                     
                      
                     -- 

                      http://www.turkompisen.no
                     
                     http://www.kresendo.no/
                     

                      http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
                      

                      

                     
                    
                   
                   

                   

                   

                       _______________________________________________
    kart mailing list
    kart at nuug.no
    http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
   
                  
                  

                     --
   Arne Østensen
   Byhaugveien 15
   4024 Stavanger
   Tlf. 95984180
   
                 
                
               
               

                
             
            
           
          
          

          
          

          
          -- 

          http://www.turkompisen.no
          http://www.kresendo.no/

          http://no.linkedin.com/in/espenisaksen

           

           

          
         
         

         _______________________________________________

         kart mailing list

         kart at nuug.no

         http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

         

        
       
       

      
     
    
   
   

  
  

  

 


_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140523/946c5200/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list