[NUUG kart] Systematisk forskjell mellom gatene og flyfoto i bakgrunnen

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Sat May 31 12:09:21 CEST 2014


Utan at eg har sett på området, så vil eg tru at det mest truleg er
satellittbiletet som er feilposisjonert. Dette er veldig vanleg i Noreg, og
gjeld vel omtrent alle område der det er høgdeforskjellar i
satellitbiletet, dvs. kupperte område. Det virkar som om Bing (som leverar
satellittbileta) ikkje har korrigert satellittbileta sine etter ein
høgdemodell. Eg har sjølv prøvd å varsla Bing om dette utan at det ser ut
til å ha hatt noko effekt. Data som vart lagt inn før ca. 2013 er som regel
basert på andre kjelder enn satellittbilete som gjerne er rett posisjonerte.

Dersom du går til «Background-settings» som du finn under «lag-knappen» i
iD (redigeringsprogrammet) finn du ein avkryssingsboks for «OpenStreetMap
GPS traces» som viser GPS-spor som OSM-brukarar har lasta opp, desse spora
korrsponderer iallfall med nokre av gatene som er annleis posisjonert i
forhold til satellittbiletet. Der har du også «fix alignment» som du kan
bruka til å flytta satellittbiletet i forhold til kartet slik at posisjonen
blir rett, men mi erfaring er at i kupert terreng må du justere posisjonen
heile tida for at det skal bli rett, og då er det betre å bruka GPS-spor
(iallfall til gatene).

--
Guttorm


31. mai 2014 kl. 11.27 skrev Kjell Inge Tomren <kjell-inge at tomren.as>:

> Hei!
>
> Jeg la inn min første opplysning i OSM i dag. Jeg så at det var et
> gatenavn som manglet rett ved her jeg bor, så jeg tenkte det var en grei
> start på editeringen. Oppdateringen var enkel og så ut til å bli korrekt,
> så jeg ble inspirert til å gå videre med å legge inn husnummeret her jeg
> bor. Jeg klikket på huset mitt på flyfotoet som ligger i bakgrunnen og la
> in adressen.
>
> Men etter at denne oppdateringen ble synlig på kartet, så jeg at
> posisjonen til huset ikke stemte med gatene rundt. Ved nærmere inspeksjon,
> så jeg at alle gatene mitt nabolag er forskjøvet i forhold til flyfotoet i
> bakgrunnen, og da står jeg litt fast.
>
> Er flyfotoeet feil posisjonert, eller er det posisjonen til gatene som er
> feil? Hvordan kan en slik systematisk feil korrigeres?
>
> Her er linken til området:
> https://www.openstreetmap.org/edit#map=18/62.45124/6.36599
>
> Jeg vet at det er ulike standarder (kartdatum?) for å angi GPS-posisjoner
> og tenker at det kanskje er en slik feil som kommer til syne her. Fint hvis
> noen kan spesifiser hva som er gjeldende standar som vi skal holde oss til.
>
> Hilsen Kjell Inge Tomren
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140531/ab042edd/attachment.htm 


More information about the kart mailing list