[NUUG kart] Hvilke norske kartdata er ikke frigitt ennå?

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Fri Nov 7 14:32:26 CET 2014


Nei, men fra toppen av hodet for å starte med noe: Kommunale kartdata
(FKB), AR5 (Skog og landskap), Norge i bilder (vi kan ikke trace OSM
etter dem), Riksantikvarens geografisk knyttede kulturminnedata, eks
SEFRAK bygningsregister (polygoner over bygninger, inkl mases
metadata), Askeladden, Kulturminnebase.2014-11-07 14:04 GMT+01:00 Harald Groven <harald at groven.no>:
> Er det noen på denne lista som har oversikt over offentlig finansierte
> kartdata som ikke ble frigitt i 2013 og som det fortsatt er tilgangs-
> og bruksbegrensninger på?
>
> --
> Harald Groven
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list