[NUUG kart] visaman-import

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Nov 27 22:25:03 CET 2014


Ja prøv det.
Men jeg tok feil: Det er visa-import, ikke visaman-import brukeren som
har gjort disse ruskete importene.
Du kan også filtrere på versjonsnummer, altså ikke redigert etter
første opplasting. (user:visa-import version:1)

Så for eksempel akkurat nå da jeg skulle foreta en sjekk av det over
at et objekt som opplagt skulle vært riverbank fra denne importen er
tagget som stream...


2014-11-27 16:43 GMT+01:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Nå har JOSM en funksjon for å fjerne duplikater automatisk. Jeg kan eventuelt prøve den og se om den rydder helt opp om det er stemning for det? Om det ikke fungerer så lar jeg bare være å laste opp endringen så det har ingen konsekvens såvidt jeg kan se.


More information about the kart mailing list