[NUUG kart] changeset="25821779" og feilmelding i følge http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php (Løten)

Ruben Undheim ruben.undheim at gmail.com
Fri Oct 3 07:53:07 CEST 2014


Supert!

Det gjelder å få luke ut slike feil så fort som mulig.

Denne kommandoen:
 grep -r -P '^.*k=\"addr:street\" v="(.*?\s)".*$' *.osm | perl -pe
's/^.*k=\"addr:street\" v="(.*?)\s".*$/\1/' | sort | uniq

i Vegdata_Norge_UTM33_Geometri_SOSI-katalogen
gir følgende:
 Alderslystvegen
 Børtveit
  Ikke navnsatt Østgårdhaven N
  Ikke navnsatt Østgårdhaven S
 Smørbøttaveien

Det er snakk om kommunene Fredrikstad, Løten og Stord. Det ser ut som
at det faktisk er en "minifeil" med mellomrom etter navnet i
datasettet til Kartverket. Jeg har lagt til Alderslystvegen, Børtveit
og Smørbøttaveien i
https://github.com/rubund/addrnodeimport/blob/master/xml/corrections.xml
og oppdatert oversikten. Løten ser nå bra ut! De to andre med "Ikke
navnsatt" må sjekkes opp.


Ruben


3. oktober 2014 kl. 03.11 skrev Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:
> Hei!
> Her er det ett eller annet merkelig med php siden, for den påstår at det
> er feil selv om det ikke er det.
> Det har med "whitespace" å gjøre, den har reagert på mellomrom i <tag
> k="addr:street" v="Alderslystvegen"/>,
> dvs <tag k="addr:street" v="Alderslystvegen "/>
>
>
> --
> Håken Hveem
> Gnup/PGP key ID: 45793A72
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list