[NUUG kart] Mulig innstramming i forbud om fotografering og innsamling av data

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Mon Oct 6 16:39:45 CEST 2014


http://www.nrk.no/norge/frykter-forslag-om-fotoforbud-1.11966465

Forslaget til ny lovtekst lyder som følger:

«Med bot eller fensel inntil 1 år straffes den som uten tillatelse fra
Kongen, eller den Kongen bemyndiger, kartlegger skjermingsverdig objekt,
eller militært anlegg eller område, ved å samle inn eller sammenstille data
om disse, eller som offentliggjør slike data eller produkter basert på
slike data.»

Noen som er gode på høringsuttalelser?

Gorm E. Johnsen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141006/630a70c3/attachment.htm 


More information about the kart mailing list