[NUUG kart] Feilmelding på noder i Elverum kommune.

Ruben Undheim ruben.undheim at gmail.com
Thu Oct 9 16:52:08 CEST 2014


Hei,


2014-10-09 14:13 GMT+02:00 Guttorm Flatabø <post at guttormflatabo.com>:
> 9. oktober 2014 kl. 13.15 skrev Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:
>>
>> Det ser ut som om det er ett eller annet med nodene i C.J.Hambros veg.
>> fil med noder : http://osm.beebeetle.com/reports/notmatched_0427.osm
>> De ser ut til å være riktige, så hvorfor det er feilmeling på de vet jeg
>> ikke.
>
>
> Ser ut til å ha å gjere med mellomrom, som nemnd i anna innlegg. Nodane i
> nonmatched brukar gatenamn utan mellomrom mellom initialar og «Hambros»
> («C.J.Hambros veg»), som er feil, medan newnodes har med mellomrommet («C.J.
> Hambros veg»), som er rett.
>
> --
> Guttorm
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


More information about the kart mailing list