[NUUG kart] U+0027 vs. U+2019 (' vs. ’)

Norbrygg medlem medlem at norbrygg.no
Thu Oct 9 19:13:02 CEST 2014


I utgangspunktet heller jeg mot å bruke samme tegn som i originaldataene,
men har et par ting jeg lurer på:

Hva har vært vanlig å bruke i andre deler av verden, genitivsapostrof er
mer vanlig enn i Norge? Jeg ser ingen grunn til å ha en særnorsk tilnærming
til dette, som må taes hensyn til i søkemotorer osv.

Dersom den mindre vanlige U+2019 skal brukes, hvilke rutiner bør vi i så
fall innføre for å kvalitetssikre nye og endrede adresser, slik at det blir
konsistent også framover?


Mvh,
Gustav

9. oktober 2014 kl. 17.09 skrev Ruben Undheim <ruben.undheim at gmail.com>:

> Hei,
>
> Kanskje vi bør ta en avstemning her. Hvilket tegn skal vi bruke for
> gatenavn med apostrof? U+0027 er enkel å finne på tastaturet nede til
> venstre for enter-knappen. U+2019 er vanskelig å finne, men er den som
> egentlig er riktig.
>
> Jeg holder med Karl Ove og stemmer på  *U+2019*. Det er et begrenset
> antall gater med apostrof, så det er egentlig ikke noe stort problem
> at man ikke finner U+2019 så lett på tastaturet.
>
> Ruben
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141009/13e1d586/attachment.htm 


More information about the kart mailing list