[NUUG kart] Adresseimporten

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Sun Sep 7 00:41:59 CEST 2014


Hei
Jeg vil være  veldig klar på at jeg mener vi ikke kan fjerne eksisterende adresser som beskrevet i forslaget sånn uten videre. Flere grunner for det.Noen adresser er knyttet til POI (i form av amenities etc), og jeg mener at dette er med på å gjøre en POI bedre - og derfor må være med. Ja, det er sikkert teknisk mulig å knytte en POI mot en adresse ved å se hvor POI'en står. Men likevel, har noen tatt seg bryet med å legge det inn syns jeg det er galt å ta det bort.Mange bygg har allerede fått en adresse. Her har noen altså lagt adressen på bygningen, noe som vi ikke kan i dag fordi vi enda ikke har fått inn alle byggene på kartet.Dette er et brukerstyrt kart. Tråkker vi på folk vil de ikke bidra lengre. De har trossalt brukt tiden sin på dette.Jeg mener at importjobben / synkroniseringsjobb må ta høyde for eksisterende data og heller kvalitetssikre dem enn å fjerne dem. Om avviket på en adresse er for stort (altså at statkart og OSM sin adresse har for stor avstand bør det ettergås manuelt). Slik jeg forstår det nå er diskusjonen todelt:Adresser på amenities og shops (og andre typer tags) - om de skal fjernes i sin helhet eller brukes for å gi full beskrivelse av et objekt.Adresser som brukes primært for adressesøk - eksisterende noder og bygninger som er beskrevet med adresse.Jeg sjekket litt på IRC, de jeg snakket med mente - som meg - at det var galt å fjerne eksisterende data uansett form. Jeg fikk også tips om https://github.com/pnorman/addressmerge som et godt verktøy for adresseimport som kobler adresser mot hus mm. (Jeg har ikke sett noe på verktøyet enda.)
Litt statistikk for å se omfanget i det norske datagrunnlaget for å se hva vi snakker om.Antall noder med addr:street: 451448Antall ways med addr:street: 25080
Det er altså en del ways som inneholder en adresse i dag. Dette er i hovedsak building (24718) samt amenity (438) og shop (164).
For noder er de fleste rene adresseobjekter mens en mindre del er adresser på amenity (1404) og shop (727).
Datagrunnlaget er hentet fra Geofabrik for 2-3 dager siden.
... Helge+47 90750906
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140907/91ab0802/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140907/91ab0802/attachment.bin 


More information about the kart mailing list