[NUUG kart] Automatisk oppdatert status for adressenodeimport

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Wed Sep 24 08:10:06 CEST 2014


Bra initiativ og nyttig oversikt!


Geir Ove

2014-09-24 0:24 GMT+02:00 Ruben Undheim <ruben.undheim at gmail.com>:

> Hei,
>
> Jeg har skrevet en del kode for å automatisk sammenligne .SOS-filene
> fra Vegdata_Norge_UTM33_Geometri_SOSI.zip med det som ligger inne i
> OSM for øyeblikket.
>
> Status kan sees her:
>   http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php
>
> Rød "led" betyr at det meste mangler
> Gul "led" betyr at en god del av nodene fra Kartverket er korrekt lagt inn
> Grønn "led" betyr at det meste stemmer overens
> Grå "led" betyr at Kartverket ikke har noen adressenoder for kommunen
>
> Dette er bare en begynnelse. Planen er å jobbe videre med dette for å
> gi en detaljert rapport for akkurat hva som ikke stemmer overens.
> Dette vil da relativt enkelt kunne utvides til å gjøre automatisk
> import og vedlikehold av adressenoder etterhvert.
>
> Mangler:
>  - Det sjekker ennå ikke om OSM har noder som er ugyldige
>  - Det sjekker ennå ikke om det finnes noder fra før med "vei" når
> Kartverket har "veg" og motsatt
>  - Det sjekker ennå ikke om det finnes bygninger (ways) med adressenoder
>
> Planen er å jobbe videre med disse tre punktene snart.
>
>
> For de som er interessert i koden, kan dere finne den med git her:
>  git clone https://github.com/rubund/addrnodeimport.git
>
> Det er en blanding av C og python.  C blir brukt for intensive ting,
> python binder ting sammen + litt ekstra.
>
> Mvh.
> Ruben
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140924/9b27411a/attachment.htm 


More information about the kart mailing list