[NUUG kart] "Slide" fra Strava

Atle Frenvik Sveen atle.sveen at gmail.com
Mon Sep 29 16:17:11 CEST 2014


Hei

for noen uker siden var det Foss4g (en konferanse rundt open source gis) i
Portland, og jeg så et meget interessant foredrag fra en fyr fra Strava
(sykkel-tracke appen), hvor han har jobbet med å bruke strava sine data for
å forbedre OSM-data via en smart algoritme og en fork av iD.

Han viste hvordan eksisterende OSM-veier kan tilpasses til et sett av
tracks strava har, og også hvordan den samme algoritmen og metodikken kan
brukes til å tilpasse eksisterende OSM-geometrier til TIGER-datasettet. Jeg
tenker med en gang at dette er noe det er verdt å se på ifm vegdata fra
kartverket i Norge.

Anbefaler de som finner dette interessant å se foredraget her:
http://vimeo.com/106866241

Merk at kommentarene mine ikke er noen fullgod gjengivelse av foredraget,
så se foredraget før dere eventuelt kommer med innvendinger.

-a

-- 
Atle Sveen
MAIL: atle.sveen at gmail.com /
atle at frenviksveen.net
http://atlefren.net
SMS: 45278689
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140929/45cd224f/attachment.htm 


More information about the kart mailing list