[NUUG kart] Adresseimprt

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Sep 30 18:59:31 CEST 2014


Den 30. sep. 2014 18:34, Tor skreiv:
> Det er også verdt å merke seg atmadresseimporten enda ikke har blitt
> meldt inn til den internasjonal importlista for gjennomsyn og diskusjon.

Slik eg har forstått det har den blitt tatt opp to gonger der. Begge 
gongene har diskusjonen stoppa opp av DWG.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list