[NUUG kart] elveg2osm: Reverser veier i stedet for oneway=-1?

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Aug 4 19:19:26 CEST 2015


Så det er fra JOSM dette kommer. Jeg så noen hadde lagt inn forslag om dette på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_(Norway)#Tagging_plans, men jeg kunne ikke finne noe sted at oneway=-1 var depreciated.

Det går an å legge til kode på slutten for å snu alle veier med oneway=-1 og endre til oneway=yes, men det vil være frikoblet fra resten, og kan i prinsippet likegodt legges i et eget script eller i en JOSM-plugin. Men da kunne jeg tenke meg litt mer dokumentasjon på at dette er foretrukket.

Sent from my phone

> Den 4. aug. 2015 kl. 11:55 skrev Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
> 
> I validatoren i JOSM får jeg opp "oneway=-1 is not recommended. Use the Reverse Ways function from the Tools menu."
> 
> Kan det være lurt om elveg2osm snur veier og bruker oneway=yes i stedet for oneway=-1?
> 
>  - Christer
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list