[NUUG kart] Tunneller?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Aug 11 20:40:08 CEST 2015


Hva er praksis på tagging av navn på tunneller/broer vs. navn på den
faktiske veien?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150811/69509b05/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list