[NUUG kart] Waterways

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Thu Aug 13 15:24:49 CEST 2015


Hei,

Dette er ein del av N50 importen som er undervegs.

Så langt eg veit er ikkje N50 detaljert nok til å vise om bekkar og elvar går i tunnel. Dei er jo og ofte veldig grove i detalj då dette er 1:50000 skala.

Har du lokal kunnskap så endrar du på dei og og byter source tags med det som passar. Om du endrar kun delar så splitter du berre opp. Litt viktig at ein ikkje berre endrar på data importert frå Kartverket N50 utan å endre source då det vil gjere framtidige oppdateringar svært komplisert.

Her har eg lagt til tunnel og layer -1 på eit par bekkar som eg veit går i røyr.
https://www.openstreetmap.org/#map=17/60.65317/6.43592

________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
Sent: Sunday, August 9, 2015 11:11 PM
To: NUUGs kartliste
Subject: [NUUG kart] Waterways

Ser når jeg jobber med Elveg-importen at det er haugevis av waterways overalt. Ikke urealistisk mange, men flere enn jeg vet om og kan se eksisterer i nærområdet mitt. Ser at samtlige waterways er tagget med source:Kartverket N50 og antar det har vært en masseimport av disse tidligere.

Skal jeg la disse være? Kan det hende at det er waterways under bakken som ikke kan ses? De må gjerne oppdateres med tunnel=yes/layer=-1 eller lignende der de krysser veien.

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/89446ad9/attachment.htm 


More information about the kart mailing list